Ako funguje online terapia a pre koho je najvhodnejšia?

Čo je to online terapia, aké má výhody a pre koho je vhodná?

Čo je to online terapia?

Online terapia/online psychoterapia, je podobne ako tá naživo, liečba vzťahom. Medzi klientom a terapeutom sa vytvára terapeutický vzťah, ktorý je pre klienta liečivý v rôznych smeroch a ohľadoch. Či už terapeut klienta sprevádza na jeho ceste za spokojným životom a riešením problému, alebo mu poskytuje emocionálnu podporu a oporu, prípadne je len tichým poslucháčom. Online terapia je označenie terapie v online priestore, teda nie naživo tvárou v tvár, ale prostredníctvom nejakého zariadenia.

Ako online terapia prebieha?

Začiatok online terapie je pri výbere terapeuta/psychológa, s ktorým by ste chceli spolupracovať. Je to skutočne dôležitý krok, nakoľko ako sme už spomínali, terapia je liečba vzťahom. Niektorí terapeuti pôsobia online, iní nie, preto je prvý krok výberu dôležitým a určujúcim. Ostatné kroky a v podstate aj tento prvý kopírujú klasickú terapiu naživo. Nie je medzi tým žiaden rozdiel. Na začiatku je vzájomné spoznanie sa, nastavenie si cieľa poradenstva/terapie a toho, ako sa k tomu v procese terapeut a klient dostanú. Následne sa začína aktívna práca.

Online terapia môže prebiehať cez rôzne platformy/kanály, je však dobré, ak ide o komunikáciu cez videohovor – aby mali terapeut a klient možnosť sa vidieť. Neverbálna komunikácia je totiž veľmi veľkou súčasťou psychologického procesu. Zároveň sú však aj kanály, cez ktoré vie online terapia prebiehať a nejedná sa o videohovor, napríklad telefónne hovory, e-mailové správy či chat. Práve tzv. terapia cez chat, kedy psychológ radí klientovi prostredníctvom písania si krátkych správ, je typická napríklad pre krízovú intervenciu.

Aké sú výhody online terapie?

Tento typ terapie má hneď niekoľko výhod. Ako prvý je vzdialenosť a logistika. Znamená to, že ak pochádzate z menšieho mesta, kde nie je na výber také množstvo psychológov, terapeutov či poradcov, alebo sú všetky ich voľné termíny ďaleko v budúcnosti, spojiť sa s online psychológom môže byť pre vás. Je totiž všeobecne platné pravidlo, že väčšina terapeutov pôsobí vo veľkých mestách, respektíve vo väčších mestách je ich veľké zastúpenie. V online priestore máte preto prístup aj k terapeutom, ktorí sú od vás vzdialenosťou ďalej. Okrem toho, veľkou výhodou je aj to, že sa môžete na terapiu pripojiť odkiaľkoľvek, pokojne aj z auta – ak tam máte svoj bezpečný priestor a čas sami pre seba.

Aké problémy sa dajú riešiť online terapiou?

Online terapia a terapia naživo sú si rovnocenné a psychológovia pracujú v oboch prípadoch rovnako do hĺbky. Znamená to teda, že online terapiou viete riešiť akýkoľvek problém, ktorý vás trápi. Samozrejme, aj tu sa vyskytnú výnimky, napríklad v tom, že pri niektorých druhoch terapie sa odporúča osobný kontakt so psychológom, lebo vzájomná prítomnosť môže mať lepší účinok. Tam spadá aj kognitívno behaviorálna terapia, ktorá online môže ale aj nemusí fungovať. Psychológovia tiež môžu po čase klientom odporučiť prejdenie z fyzického stretávania do online prostredia, či naopak.

Pre koho je online terapia vhodnou voľbou?

Online terapia je vhodnou voľbou pre tých klientov, ktorí nemajú k dispozícií dostupné termíny u psychológov, ktorí sú im blízko (pôsobia v mieste ich bydliska, prípadne v okolí). Zároveň pre tých, ktorí napríklad žijú v zahraničí, ale terapiu chcú mať s niekým v rodnom jazyku, z ich kultúry, ktorá im je blízka. No a v neposlednom rade pre niekoho, kto si nevie predstaviť fyzicky ísť za niekým do ambulancie, môže byť online terapia diskrétnejšou formou toho, ako začať pracovať na svojom duševnom zdraví. Výhodou online terapie je aj to, že šetrí čas, ktorý by ste strávili presunmi. 

Ako si vybrať terapeuta na online terapiu?

Každý klient si vyberá terapeuta/psychológa podľa subjektívnych kritérií. Niekto ide po prvom dojme, sympatii či výzore. Iný ide po pohlaví a má preferenciu na terapeuta muža alebo ženu. Niekto ide podľa ceny, časových dostupností, vzdelania alebo metód, ktoré odborník používa vo svojej práci. Niekedy sa stane aj situácia, že po dlhšej úvahe klientovi terapeut nesadne. Je to úplne bežné, a v praxi sa to stáva veľmi často. Dôležité pre klientov je len to, aby sa touto skúsenosťou nenechali odradiť a našli si nejakého ďalšieho odborníka, s ktorým budú pracovať na cieli, ktorý si stanovili.

 ⎯

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba iba pár klikmi.

ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.