Aké sú príznaky sociálnej fóbie a ako sa jej zbaviť?

Vplyv sociálnej fóbie na život môže byť veľmi výrazný. Ako na jej efektívnu liečbu?

Sociálna fóbia je psychická porucha, ktorá môže mať výrazný vplyv na kvalitu života. Ľudia trpiaci touto poruchou sa často vyhýbajú sociálnym situáciám alebo ich prežívajú s veľkým stresom. V tomto článku sa zameriame na to, čo je sociálna fóbia, jej príznaky, príčiny, spôsoby diagnostiky a možnosti liečby.

Čo je to sociálna fóbia?

Sociálna fóbia, známa aj ako sociálna úzkostná porucha, je stav, pri ktorom človek zažíva intenzívny strach z negatívneho hodnotenia alebo zahanbenia v spoločenských situáciách. Tento strach môže byť až taký silný, že narušuje každodenný život a schopnosť fungovať v práci, škole alebo v sociálnych interakciách.

Aké sú príznaky sociálnej fóbie?

Príznaky sociálnej fóbie môžu zahŕňať:

 • Fyzické príznaky: Potenie, chvenie, zrýchlené srdcové tepy, nevoľnosť, červenanie sa.
 • Psychické príznaky: Intenzívny strach pred, počas a po sociálnych situáciách, nadmerná sebakritika, obavy z toho, čo si o nich ostatní myslia.
 • Behaviorálne príznaky: Vyhýbanie sa sociálnym situáciám, problémy s verejným vystupovaním, izolácia.

Prečo sa sociálna fóbia vyvinie?

Sociálna fóbia sa môže vyvinúť v dôsledku kombinácie genetických, biologických, environmentálnych a psychologických faktorov:

 • Genetika: Výskum ukazuje, že sociálna fóbia môže byť dedičná.
 • Biológia: Nerovnováha neurotransmiterov, ako je serotonín, môže prispievať k vzniku úzkostných porúch.
 • Environmentálne faktory: Negatívne zážitky ako je šikana alebo zahanbenie v detstve, môžu zvýšiť riziko vzniku sociálnej fóbie. Ovplyvniť to môže tiež postoj rodičov k iným ľuďom či sociálnym interakciám vo všeobecnosti. 
 • Psychologické faktory: Osobnostné črty ako je perfekcionizmus alebo nízke sebavedomie, môžu zvýšiť náchylnosť na túto poruchu.

V akých situáciách sa sociálna fóbia prejavuje?

Ľudia so sociálnou fóbiou sa stretávajú s úzkosťou a strachom v rôznych sociálnych situáciách. Presné prejavy a intenzita sa líšia u jednotlivcov, no medzi najčastejšie patria:

 • Verejné vystupovanie a prezentácie: Prezentácia pred publikom, aj pred malou skupinou, môže u ľudí so sociálnou fóbiou vyvolať silný strach. Obávajú sa kritického hodnotenia, posudzovania, straty kontroly alebo zlyhania.
 • Rozhovory s cudzími ľuďmi: Bežné konverzácie s neznámymi ľuďmi ako napríklad v obchode, na úrade alebo na spoločenskej akcii, predstavujú pre ľudí so sociálnou fóbiou veľkú výzvu. Obávajú sa, že povedia niečo trápne, nebudú vedieť o čom hovoriť alebo sa stanú stredobodom pozornosti.
 • Spoločenské akcie: Účasť na večierkoch, oslavách, firemných akciách alebo iných stretnutiach s väčším počtom ľudí môže u ľudí so sociálnou fóbiou vyvolať silnú úzkosť. Obávajú sa, že sa nebudú mať s kým rozprávať, že sa stanú terčom posmechu alebo že sa im nepodarí zapadnúť do kolektívu.
 • Jedlo a pitie v reštauráciách: Strach z posudzovania a kritiky sa môže prejaviť aj pri jedle v reštaurácii. 
 • Používanie verejnej dopravy: Cestovanie verejnou dopravou môže u ľudí so sociálnou fóbiou vyvolať úzkosť z dôvodu blízkosti cudzích ľudí a obmedzeného priestoru. 
 • Nakupovanie: Bežné nákupy v obchode predstavujú pre ľudí so sociálnou fóbiou výzvu, môžu sa obávať kontaktu s predavačom alebo posudzovania zo strany ostatných nakupujúcich.
 • Pohovory: Strach z neúspechu a kritického hodnotenia môže u ľudí so sociálnou fóbiou značne znepríjemniť pohovory o zamestnanie. Obávajú sa, že neurobia dobrý dojem, a že sa im nepodarí odpovedať na otázky.
 • Stretnutie s partnerovým/partnerkiným rodičmi: Prvé stretnutie s rodičmi partnera/partnerky môže u ľudí so sociálnou fóbiou vyvolať silnú úzkosť z dôvodu obavy z neznámeho prostredia, kritického hodnotenia a nutnosti robiť dobrý dojem.

Koho najčastejšie sociálna fóbia postihuje?

Sociálna fóbia môže postihnúť ľudí všetkých vekových skupín či pohlavia. Častejšie sa však vyskytuje u žien ako u mužov a zvyčajne sa začína v období dospievania alebo ranej dospelosti.

Kedy vyhľadať odbornú pomoc?

Je dôležité vyhľadať odbornú pomoc, ak:

 • Strach zasahuje do každodenného života: Ak úzkosť narúša prácu, školu alebo osobné vzťahy.
 • Samoliečba nepomáha: Ak techniky sebapomoci ako je relaxácia alebo pozitívne myslenie nezlepšujú stav.
 • Príznaky sú chronické: Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako šesť mesiacov.

Ako sa sociálna fóbia diagnostikuje?

Sociálna fóbia sa diagnostikuje prostredníctvom:

 • Rozhovoru: Psychológ alebo psychiater zhodnotí príznaky a ich vplyv na život klienta.
 • Špecifických dotazníkov: Môžu byť použité špeciálne testy na sociálnu úzkosť, ktorý pomáha určiť úroveň úzkosti a jej vplyv na fungovanie.

Aké sú možnosti liečby sociálnej fóbie?

Existuje niekoľko účinných metód liečby sociálnej fóbie:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): KBT vám pomôže identifikovať a zmeniť negatívne myšlienky a presvedčenia, ktoré prispievajú k vašej úzkosti. Taktiež vás naučí zručnosti na zvládnutie úzkosti a vyhýbanie sa situáciám, ktoré ju vyvolávajú.
 • Lieky: Antidepresíva a anxiolytiká môžu pomôcť zmierniť príznaky. Sociálna fóbia lieky by však mali byť predpísané a sledované odborníkom.
 • Expozícia: Postupné vystavovanie sa obávaným situáciám môže pomôcť znížiť úzkosť.

Ako sa zbaviť sociálnej fóbie?

Sociálna fóbia žiaľ nie je porucha, z ktorej sa dá „vyliečiť“ v priebehu pár dní a jej liečba si vyžaduje si odbornú pomoc a trpezlivosť. Existuje však viacero krokov, ktoré vám pomôžu zvládnuť jej prejavy a zlepšiť kvalitu vášho života:

1. Vyhľadajte odbornú pomoc:

Prvým a najdôležitejším krokom je vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra. Odborník vám pomôže diagnostikovať sociálnu fóbiu, určiť jej závažnosť a navrhnúť vhodný plán liečby. Najúčinnejšou formou terapie pre sociálnu fóbiu je Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), ktorá vám pomôže identifikovať a zmeniť negatívne myšlienky a presvedčenia, ktoré prispievajú k vašej úzkosti. 

2. Farmakoterapia:

V niektorých prípadoch môže lekár odporučiť aj lieky na zmiernenie príznakov úzkosti a depresie, ktoré sú často sprievodnými príznakmi sociálnej fóbie. 

3. Expozičná terapia:

Expozičná terapia je postupná konfrontácia s obávanými situáciami. Pod vedením terapeuta sa budete postupne vystavovať rôznym sociálnym situáciám, ktoré u vás vyvolávajú úzkosť, a naučíte sa zvládať ju s použitím techník naučených v KBT.

4. Podporné skupiny:

Účasť na podporných skupinách pre ľudí so sociálnou fóbiou vám môže pomôcť zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými, ktorí chápu vaše problémy a s ktorými sa môžete navzájom podporovať a motivovať.

5. Sebapomoc:

Okrem odbornej liečby existuje aj viacero aktivít, ktoré môžete robiť sami, aby ste zvládli príznaky sociálnej fóbie a zlepšili svoje duševné zdravie:

 • Relaxačné techniky: Naučte sa relaxačné techniky ako je hlboké dýchanie, meditácia alebo jóga, ktoré vám pomôžu upokojiť sa v stresových situáciách.
 • Pravidelný pohyb: Fyzická aktivita má pozitívny vplyv na psychickú pohodu a môže pomôcť znížiť úzkosť a depresiu.
 • Zdravá strava: Dbajte na zdravý jedálniček, ktorý vám dodá dostatok energie a živín potrebných pre zdravé fungovanie organizmu.
 • Dostatok spánku: Kvalitný spánok je dôležitý pre duševné aj fyzické zdravie. Snažte sa spať 7-8 hodín denne.
 • Vyhýbanie sa alkoholu a drogám: Alkohol a drogy síce na chvíľu uľavia od úzkosti, ale v konečnom dôsledku zhoršujú príznaky sociálnej fóbie a komplikujú liečbu.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba iba pár klikmi.

ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.