Čo je to terapia, ako prebieha a kedy je vhodné o nej uvažovať?

Terapia je vhodnou voľbou pri mnohých psychických problémoch.


Čo je to terapia?

Jedna z najznámejších definícií terapie znie: ,,terapia je liečba vzťahom”. A skutočne je to tak, netreba hľadať ani ďalšie definície. Terapia je miestom, kde sa stretáva odborník v pozícií psychológa s klientom, ktorý potrebuje  pomoc. Niečo mu bráni v tom žiť svoj život šťastne, naplno a zmysluplne. Práve preto prichádza do terapie, aby sa pozrel na to, prečo je to tak, a čo sa s tým dá urobiť. Cieľom terapie je zlepšiť duševné zdravie a kvalitu života klienta prostredníctvom rôznych techník a prístupov.


Ako terapia funguje?

Z praktického hľadiska môže byť terapia osobne, čo znamená, že sa klient so svojim terapeutom stretáva naživo na vopred dohodnutom mieste, alebo online. V dnešnej dobe stúpa popularita online sedení, pretože poskytujú lepšiu a efektívnejšiu možnosť psychoterapeutickej pomoci pre ľudí z rôznych kútov sveta. 

Keď sa na terapiu pozrieme ako na proces, na začiatku je dôležité samotné odhodlanie – do terapie ísť. Chce to dávku odvahy, pretože  v terapii sa o sebe naučíme veľa nového a zistíme aj možno to, čo sa nám páčiť nebude. A to chce odvahu. Ďalším dôležitým krokom je aj výber samotného odborníka. Mnohokrát ideme k psychológovi na odporúčanie všeobecného lekára, psychiatra či známych. Veľakrát sa tiež rozhodujeme podľa sympatií psychológa, jeho vzdelania, prístupu, ale aj ceny a dostupnosti (voľných termínov). V procese, keď si klient objedná prvé stretnutie, spolupracujú s terapeutom na jeho zákazke a priblížia si cestu, ktorou sa dostanú do cieľa, ktorý si klient sám zvolí.    

Veľmi dôležité je uvedomiť si, že terapia je spoločné úsilie - sú v ňom aktívne obe osoby - aj terapeut, aj klient. Práve vtedy je efektívna a účinná.     


Pre koho je terapia vhodná?

Terapia je vhodná pre kohokoľvek, kto cíti, že ju potrebuje. A to nemusíme hovoriť len o psychických problémoch či psychiatrom diagnostikovaných psychických poruchách. Ak klient napríklad cíti dlhodobú nepohodu v živote, má problémy so spánkom, v sociálnych vzťahoch, cíti sa sám, zranený, akýkoľvek – vtedy je ideálny čas vyhľadať psychológa a skúsiť sa na svoj problém pozrieť z iného uhla. Žiaden problém nie je „príliš malý“ či nedostatočne vážny. Ak o terapii už dlhšiu dobu uvažujete, to samotné je jasný ukazovateľ toho, že by ste jej mali dať šancu. 

 
Aké typy terapie sú k dispozícii?

Terapeutických smerov je skutočne mnoho a práve tie určujú to, o akých typoch terapie hovoríme. Typy terapie vieme rozdeliť napríklad podľa počtu klientov na:

 • Individuálnu terapiu - v procese je s terapeutom jeden klient a spolupracujú na klientovej zákazke spoločne.
 • Párovú terapiu - v procese je párový terapeut a dvojica, s ktorou sa pracuje rovnocenne - či už je to partnerský vzťah, manželský vzťah, hetero alebo homosexuálny pár.  
 • Skupinovú terapiu - pre skupinovú terapiu je typické, že sa v rámci uzavretej skupiny rieši vždy jeden konkrétny problém/téma; medzi skupinové terapie patria napríklad aj skupiny podporné, kam sa radí známa skupina anonymných alkoholikov, rodiny v strate a pod.   
 • Rodinnú terapiu - v rodinej terapii pracuje psychológ s celou rodinou ako systémom, kde sa kladie dôraz práve na ich vzájomné vzťahy a dynamiku.

Čo sa týka psychologických smerov, tak nižšie uvádzame najznámejšie v praxi používané prístupy. Zároveň však považujeme za dôležité uviesť, že žiaden prístup nie je lepší alebo horší. Primárny je výber terapeuta a vytvorenie si s ním vzťahu. 

 • Kognitívno behaviorálna terapia – sa zameriava na identifikáciu a zmenu negatívnych myšlienkových vzorcov a správania. 
 • Psychodynamická terapia – sa sústreďuje na odhalenie podvedomých myšlienok a pocitov, ktoré ovplyvňujú správanie klienta. Tento prístup sa často zameriava na skúmanie minulých skúseností a ich vplyvu na súčasný život klienta.
 • Humanistická terapia – kladie dôraz na osobný rast a sebarealizáciu, pričom vychádza z predpokladu, že každý človek má vrodený potenciál na dosiahnutie svojich cieľov. Terapeut poskytuje podporujúce a empatické prostredie, v ktorom klient môže preskúmať a rozvíjať svoje schopnosti.
 • Adlerovská terapia – sa zameriava na pochopenie individuálnych životných štýlov a sociálnych vzťahov. Tento prístup zdôrazňuje význam pocitu spolupatričnosti a cieľavedomosti v živote človeka.
 • EMDR terapia – je špecificky navrhnutá na liečbu posttraumatických stresových porúch (PTSD) a traumy. Používa resp. jej základom je bilaterálna stimulácia (pohyby očí a ďalšie stimulačné techniky) na zníženie emocionálneho stresu spojeného s traumatickými spomienkami.
 • Existenciálna terapia – sa zameriava na otázky zmyslu, slobody, zodpovednosti a smrteľnosti. Tento prístup pomáha klientom konfrontovať a nájsť osobný význam a hodnotu v živote tvárou v tvár nevyhnutným existenčným výzvam.
 • Systemická terapia – sa sústreďuje na vzťahy a interakcie v rámci rodiny alebo iných skupín. 
 • Katatýmne-imaginatívna terapia – používa riadené imaginácie na prístup k podvedomým obsahom a konfliktom. Tento prístup pomáha klientom vizualizovať a spracovávať emocionálne zážitky a vnútorné konflikty.
 • Geštalt terapia – sa zameriava na prežívanie prítomného okamihu a uvedomenie si vlastných pocitov a myšlienok. Klientom pomáha získať väčšiu sebaúctu a zodpovednosť za svoje činy prostredníctvom techník, ako je napríklad prácu so snami a herecké cvičenia.
    

Pri akých problémoch je terapia prospešná?

Keďže, ako sme písali, terapeutických smerov, prístupov a možností, ako terapiu absolvovať je skutočne veľa, rôznorodé sú aj problémy, s ktorými klienti do terapie chodia. Jediný dôležitý faktor je ten, že psychológ nepredpisuje lieky. Na to slúži psychiater, ktorý je lekárom a má na to kompetencie. 

Terapia môže byť prospešná pri širokom spektre problémov. Tu sú niektoré z najčastejších situácií a problémov, pri ktorých môže byť terapia veľmi užitočná:

 • Úzkostné poruchy: Terapia poskytuje nástroje na zvládanie úzkosti, vrátane techník na zvládanie stresu a relaxačných metód.
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD): Terapia ako je EMDR, môže pomôcť spracovať a zmierniť symptómy traumy.
 • Problémy so sebavedomím: Terapia môže pomôcť pri budovaní sebaúcty a sebadôvery.
 • Stres a vyhorenie: Terapia ponúka stratégie na zvládanie stresu a prevenciu vyhorenia.
 • Životné krízy: Terapia môže poskytnúť podporu a nástroje na zvládnutie krízových situácií, ako sú rozvod, strata zamestnania alebo úmrtie blízkej osoby.
 • Manželské a partnerské problémy: Párová terapia pomáha zlepšiť komunikáciu, riešiť konflikty a posilňovať vzťah.
 • Rodinné problémy: Rodinná terapia môže pomôcť zlepšiť vzťahy a dynamiku v rámci rodiny.
 • Problémy so spoluzávislosťou: Terapia môže pomôcť rozpoznať a riešiť nezdravé vzťahové vzorce.
 • Poruchy príjmu potravy: Terapia pomáha pri liečbe anorexie, bulímie a iných porúch príjmu potravy.
 • Impulzívne a sebapoškodzujúce správanie: Terapia môže pomôcť získať kontrolu nad impulzmi a znížiť sebapoškodzujúce správanie.

Môže sa však aj stať, že psychológ samotný uzná, že na klientov problém zjednodušene povedané ,,nemá odpoveď” alebo sa danému problému/téme nevenuje, a preto potom klienta odporučí svojmu kolegovi/kolegyni. 

A ak náhodou sami neviete vyhodnotiť, či váš problém je alebo nie je na psychológa, skúste sa ísť poradiť. Za prvé stretnutie nič nedáte.       


Ako terapia pomáha pri zvládaní životných zmien a prechodov?

Hneď z viacerých hľadísk. V prvom rade je to emocionálna opora. Klient nie je na svoju záťažovú situáciu sám, má tam osobu, ktorá ho vie sprevádzať. Usmerneniami, oporou, možnosťou zdieľať a mnohokrát stačí aj samotné vypočutie a prítomnosť. Terapeut vidí klientovu situáciu svojimi a zároveň objektívnymi nezainteresovanými očami, čo môže klientovi priniesť nový obzor. A to vie byť skutočne cenné a prínosné. 


Aké faktory zvážiť pri výbere terapeuta?

Faktorov pri výbere terapeuta je hneď niekoľko. Pre niekoho je dôležitý prvý dojem či istá sympatia, iní zase dávajú na referencie. Ak je človek v oblasti psychológie nový, asi mu veľa nehovorí to, akým spôsobom a ktorým terapeutickým smerom psychológ pracuje. Na internete je však veľa informácií, podľa ktorých sa môžete v terapeutických smeroch zorientovať. Prípadne vyskúšajte náš párovací test. Čím viac budete mať informácií, tým lepšie sa budete vediet rozhodnúť. 


Aké výsledky by mala terapia priniesť?

Výsledok terapie sa odvíja vždy a len od cieľa klienta. A to je absolútne individuálne. Niekto sa chce viac smiať, niekto naopak naučiť sa plakať. Niekto chce lepšie komunikovať s mamou, niekto s manželom a niekto sa chce naučiť mať od ľudí odstup. Nech je to čokoľvek, terapia je skvelým sebaskúsenostným zážitkom. Človek sa vie o sebe veľa naučiť aj z jedného jediného stretnutia, no najviac z toho vyťaží, keď bude chodiť pravidelne. 

 ⎯

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba iba pár klikmi.

ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.