Čo je to úzkosť, prečo sa objavuje a ako ju prekonať?

Aké sú prejavy úzkosti, ako ju zvládať a kedy už ide o úzkostnú poruchu?

Úzkosť je prirodzenou súčasťou ľudského života, no pre mnohých ľudí môže znamenať viac než len dočasný pocit nepokoja či obáv. Úzkosť môže pretrvávať a výrazne ovplyvniť každodenné fungovanie, čo vedie k otázkam o jej príčinách, prejavoch a možnostiach liečby. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je úzkosť, aké sú jej časté príznaky, prečo vzniká, a kedy sa môže jednať o úzkostnú poruchu.

Čo je to úzkosť?

Úzkosť je komplexný psychologický fenomén, ktorý sa prejavuje ako emocionálna reakcia na rôzne stresujúce situácie alebo vnímané nebezpečenstvo. Je to v podstate pocit vnútorného nepokoja, strachu alebo neistoty, ktorý môže byť miernejší alebo intenzívnejší. Ide o bežnú ľudskú reakciu, ktorá sa môže vyskytnúť u každého z nás v rôznych životných situáciách. 

Aké sú časté prejavy úzkosti?

Úzkosť sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, vrátane:

 • Fyzické príznaky: zrýchlený tep, potenie, chvenie, trasenie, svalové napätie, bolesť brucha, nevoľnosť, dýchavičnosť, závraty.
 • Psychické príznaky: nervozita, podráždenosť, ťažkosti so sústredením, únava, problémy so spánkom, myšlienky katastrofy, strach zo smrti.

Prečo sa úzkosť objavuje?

Presná príčina úzkosti nie je úplne objasnená. Predpokladá sa, že ide o komplexnú interakciu genetických a environmentálnych faktorov. Medzi rizikové faktory úzkosti patria:

 • Stres: Bežné životné stresory ako sú práca, škola, rodinné problémy alebo finančné ťažkosti môžu vyvolať úzkosť.
 • Trauma: Trauma z minulosti ako je fyzické alebo emocionálne zneužívanie, nehoda alebo katastrofa, môže viesť k rozvoju úzkostných porúch.
 • Genetika: : Úzkostné poruchy sa častejšie prejavujú u ľudí z rodín, kde sa už podobné poruchy vyskytujú. To naznačuje, že ich môže čiastočne spôsobovať aj genetická predispozícia.
 • Osobnostné faktory: Ľudia s perfekcionistickými sklonmi, nízkym sebavedomím alebo sklonom k negatívnemu mysleniu sú náchylnejší na úzkosť.

Koho úzkosť najčastejšie postihuje?

Úzkostné poruchy patria medzi najčastejšie duševné poruchy na svete. Odhaduje sa, že 4 % svetovej populácie v súčasnosti trpí istou formou úzkostnej poruchy. Okrem faktorov, ktoré sme popísali vyššie môžu ich výskyt ovplyvniť:

Životné faktory: Stresové životné udalosti, ako sú trauma, ťažké detstvo, finančné problémy, problémy vo vzťahoch alebo chronické choroby, môžu spúšťať alebo zhoršovať úzkosť.

Zdravotné faktory: Niektoré zdravotné stavy, ako sú poruchy štítnej žľazy, depresia, panické poruchy alebo zneužívanie návykových látok, zvyšujú riziko úzkosti.

Demografické faktory: Ženy sú postihnuté úzkosťou častejšie ako muži. Úzkostné poruchy sa vyskytujú vo všetkých vekových kategóriách, ale najčastejšie sa prejavujú u mladých dospelých vo veku 18 až 29 rokov. 

Vplyv traumatických skúseností: Ľudia, ktorí prežili zneužívanie, stratu blízkej osoby, vážnu nehodu, živelnú pohromu alebo inú traumatickú udalosť, sú náchylnejší na úzkostné poruchy. Tieto skúsenosti môžu viesť k rozvoju negatívnych myšlienok a presvedčení o sebe alebo o svete, k pocitom bezmocnosti a zraniteľnosti, a k zvýšenej citlivosti na stres.

Úzkosť a telesné zdravie: Úzkostné poruchy úzko súvisia s telesným zdravím a ovplyvňujú sa navzájom. Fyzické príznaky úzkosti ako je zrýchlený tep, potenie, chvenie a svalové napätie, môžu zhoršovať existujúce zdravotné problémy a naopak. Chronické choroby, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, respiračné ochorenia, cukrovka a bolestivé stavy, môžu zvyšovať riziko úzkosti a komplikovať jej liečbu.

Je dôležité zdôrazniť, že nie každý, kto má niektorý z týchto rizikových faktorov, bude trpieť úzkostnou poruchou. Rovnako, aj keď nemáte žiadny z týchto rizikových faktorov, môžete sa stretnúť s úzkosťou.

Ako úzkosť odlíšiť od úzkostnej poruchy?

Bežná úzkosť je krátkodobá a zvyčajne súvisí s konkrétnym stresorom. Po odstránení stresora úzkosť odznie. Úzkostná porucha je však pretrvávajúca a môže sa zhoršovať bez zjavnej príčiny.

Aké sú typické príznaky úzkostnej poruchy?

Typické príznaky úzkostnej poruchy zahŕňajú:

 • Pretrvávajúce pocity úzkosti a obáv.
 • Ťažkosti so sústredením a zapamätaním si informácií.
 • Podráždenosť a nervozita.
 • Poruchy spánku.
 • Fyzické príznaky úzkosti ako je zrýchlený tep, potenie, chvenie a svalové napätie.
 • Vyhýbanie sa aktivitám a miestam, ktoré vyvolávajú úzkosť.

Aké typy úzkostných porúch vieme pomenovať?

Medzi najčastejšie typy úzkostí patria napríklad:

 • Sociálna úzkosť: strach zo sociálnych interakcií, obavy z posudzovania a kritiky druhými.
 • Panická úzkosť: náhle záchvaty intenzívnej úzkosti, sprevádzané silnými fyzickými a psychickými príznakmi.
 • Úzkostná porucha: pretrvávajúca úzkosť a obavy bez zjavnej príčiny.
 • Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD):  typ úzkostnej poruchy, ktorá sa vyznačuje prítomnosťou obsesívnych myšlienok a kompulzívneho správania. Obsesie sú neustále a rušivé myšlienky, obrazy alebo impulzy, ktoré spôsobujú výrazný stres a úzkosť.

Aké sú možnosti liečby úzkostných stavov?

Odporúčaná liečba úzkostných porúch zvyčajne zahŕňa kombináciu sedení so psychológom a/alebo medikamentóznej liečby.

Sedenia so psychológom:

 • Kognitivno-behaviorálna terapia (KBT) je najefektívnejšou formou terapie pre úzkostné poruchy. KBT sa zameriava na rozpoznávanie a zmenu negatívnych myšlienkových vzorcov a správania, ktoré prispievajú k úzkosti.
 • Relaxačné techniky ako sú hlboké dýchanie a meditácia, pomáhajú znížiť fyzické a psychické príznaky úzkosti.

Medikamentózna liečba:

 • Antidepresíva sú najčastejšie používané lieky na liečbu úzkostných porúch. Pôsobia tak, že ovplyvňujú hladinu neurotransmiterov v mozgu.
 • Anxiolytiká sú lieky, ktoré sa používajú na krátkodobú liečbu silných príznakov úzkosti. Užívajú sa len v prípade potreby a nie sú vhodné na dlhodobé užívanie.

Kedy vyhľadať odbornú pomoc?

Ak máte podozrenie, že trpíte úzkostnou poruchou, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Lekár alebo psychológ vám pomôžu diagnostikovať poruchu a navrhnúť vhodný plán liečby.

Odbornú pomoc by ste mali vyhľadať, ak:

 • Príznaky úzkosti narúšajú váš každodenný život.
 • Máte ťažkosti s prácou, štúdiom alebo udržiavaním vzťahov.
 • Máte záchvaty paniky.
 • Máte suicidálne myšlienky alebo myšlienky na sebapoškodzovanie.

Úzkosť je prirodzenou súčasťou ľudského života, no keď sa stane pretrvávajúcou a nadmernou, môže výrazne ovplyvniť kvalitu nášho života. Včasné vyhľadanie odbornej pomoci, či už prostredníctvom sedení so psychológom alebo medikamentóznou liečbou, môže výrazne zmierniť symptómy a pomôcť pri návrate k normálnemu fungovaniu. Ak máte pocit, že úzkosť narúša váš každodenný život, neváhajte vyhľadať pomoc – cesta k zlepšeniu môže začať práve dnes.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba iba pár klikmi.

ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.