Čo je to syndróm vyhorenia, koho postihuje a ako s ním bojovať?

Čo je to syndróm vyhorenia, koho postihuje a ako s ním bojovať?

V dnešnom uponáhľanom svete sa mnohí z nás stretávajú so stresom a vyčerpaním. Niekedy však tieto pocity presiahnu bežnú mieru alebo trvajú príliš dlhú dobu, a prerastú do syndrómu vyhorenia  – nežiaduceho stavu, ktorý môže mať vážne následky na naše fyzické aj psychické zdravie.

Čo je to syndróm vyhorenia?

Syndróm vyhorenia, známy aj ako burnout syndróm, je stav emocionálneho, fyzického a duševného vyčerpania, ktorý vzniká v dôsledku chronického stresu. Často sa vyskytuje u ľudí v profesiách, kde je vysoká miera zodpovednosti, kontaktu s ľuďmi či práca pod tlakom. Vyhorenie však môže postihnúť aj iné oblasti života ako sú vzťahy alebo rodičovstvo. 

Aké má vyhorenie príznaky?

Príznaky syndrómu vyhorenia sa môžu líšiť od človeka k človeku, ale medzi najčastejšie patria:

 • Emocionálne príznaky: pocit vyčerpania, cynizmu, frustrácie, úzkosti, depresie, strata motivácie a znížená empatia.
 • Fyzické príznaky: únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, tráviace ťažkosti, oslabená imunita.
 • Kognitívne príznaky: zhoršená koncentrácia, pamäť a rozhodovanie.
 • Sociálne príznaky: izolácia od ostatných, stiahnutie sa zo sociálnych aktivít, zhoršenie medziľudských vzťahov.

V akých situáciách sa syndróm vyhorenia objavuje najčastejšie?

Syndróm vyhorenia sa môže objaviť v rôznych situáciách, ale najčastejšie sa vyskytuje v týchto prípadoch:

 • Práca v náročných podmienkach: Dlhá pracovná doba, vysoký pracovný tlak, nízke ohodnotenie, nedostatok kontroly nad prácou, konflikty na pracovisku.
 • Starostlivosť o iných: Starostlivosť o chorých príbuzných, deti alebo starých rodičov môže byť psychicky aj fyzicky náročná a viesť k vyhoreniu.
 • Finančné problémy: Dlhy, neistota príjmu a finančný stres sú významnými faktormi, ktoré prispievajú k syndrómu vyhorenia.
 • Osobnostné faktory: Niektorí ľudia sú k syndrómu vyhorenia náchylnejší ako iní. Sú to napríklad perfekcionisti, ľudia s nízkym sebavedomím a tí, ktorí sa nevedia vyrovnať so stresom.

Aké faktory syndróm vyhorenia spôsobujú?

Syndróm vyhorenia je spôsobený kombináciou rôznych faktorov. Medzi najvýznamnejšie patria:

 • Chronický stres: Dlhodobý stres vedie k vyčerpaniu zásob energie a oslabeniu imunitného systému.
 • Nedostatok kontroly: Pocit, že nemáme kontrolu nad svojim životom a prácou, môže viesť k pocitom bezmocnosti a frustrácie.
 • Nedostatok sociálnej opory: Je síce dôležité byť sám so sebou, no rovnako dôležité je byť aj s inými a zdieľať s nimi to, čo potrebujeme/prežívame.
 • Nerealizovateľné očakávania: Ak máme nerealistické očakávania od seba alebo od druhých, môžeme sa cítiť sklamaní a frustrovaní, čo môže viesť k vyhoreniu.
 • Nedostatok oddychu a priestoru na samého seba: Ľudia v rýchlom životnom tempe nemajú čas na samých seba. Robia jednu aktivitu za druhou, no nemajú kde energiu načerpať. Aj napriek tomu, že energiu niektorí z nás čerpajú zo vzťahov s inými ľuďmi, nutnosť byť sám so sebou je životne dôležitá.

Aké sú fázy syndrómu vyhorenia?

Syndróm vyhorenia sa zvyčajne rozvíja v niekoľkých fázach:

 1. Fáza nadšenia: Vysoké očakávania a entuziazmus, často vedúce k prepracovaniu.
 2. Fáza stagnácie: Pokles motivácie, prvé príznaky vyčerpania.
 3. Fáza frustrácie: Zvýšená podráždenosť, pocit nedostatočnej efektivity a uznania.
 4. Fáza apatie: Úplné emocionálne a fyzické vyčerpanie, pokles výkonnosti a záujmu.

Kedy vyhľadať odbornú pomoc?

Ak máte podozrenie, že trpíte syndrómom vyhorenia, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Psychológ vám pomôže diagnostikovať syndróm vyhorenia, určiť jeho príčiny a navrhnúť vhodnú liečbu.

Odbornú pomoc je vhodné vyhľadať, ak:

 • Príznaky vyhorenia pretrvávajú dlhší čas a zhoršujú sa.
 • Pocit vyhorenia výrazne ovplyvňuje váš každodenný život a schopnosť plniť bežné úlohy.
 • Máte problémy so spánkom, trávením alebo iné časté fyzické ťažkosti bez zjavnej príčiny.
 • Pocit beznádeje a bezmocnosti sa stáva neznesiteľným a neviete ako ďalej postupovať.

Ako prebieha diagnostika syndrómu vyhorenia?

Diagnostika syndrómu vyhorenia zahŕňa viacero krokov. Neexistuje jeden univerzálny test, ktorý by dokázal syndróm s istotou diagnostikovať, preto sa lekári a psychológovia opierajú o kombináciu rôznych metód:

1. Rozhovor s pacientom:

 • Lekár alebo psychológ sa s vami podrobne porozpráva o vašich príznakoch, životnej situácii, pracovnom prostredí a celkovej histórii.
 • Cieľom je identifikovať charakteristické znaky vyhorenia ako sú pocity vyčerpania, cynizmu, frustrácie, úzkosti, depresie, zhoršená koncentrácia a znížená motivácia.
 • Lekár sa taktiež opýta na vaše stravovacie návyky, spánkové vzorce, fajčenie a užívanie alkoholu či drog, ktoré by mohli ovplyvňovať vaše príznaky.

2. Psychologické testy:

 • Existuje viacero psychologických testov, ktoré sa používajú na diagnostiku syndrómu vyhorenia. Medzi najbežnejšie patria:
 • Maslachovej test vyhorenia (Maslach Burnout Invertory - MBI): Tento test pozostáva z dotazníka, ktorý hodnotí tri hlavné oblasti vyhorenia: emocionálnu vyčerpanosť, depersonalizáciu a osobnú efektivitu.
 • Dotazník vyhorenia Copenhagen (Copenhagen Burnout Inventory - CBI): Tento dotazník bol vyvinutý ako reakcia na niektoré obmedzenia Maslach Burnout Inventory (MBI), a zameriava sa na meranie vyhorenia prostredníctvom troch hlavných dimenzií: osobné vyhorenie, pracovné vyhorenie a klientské vyhorenie.

3. Fyzické vyšetrenie:

 • V niektorých prípadoch môže lekár vykonať fyzické vyšetrenie, aby vylúčil iné príčiny vašich príznakov ako sú napríklad fyzické ochorenia alebo poruchy štítnej žľazy.

Aké sú možnosti liečby syndrómu vyhorenia?

Liečba syndrómu vyhorenia sa zameriava na zníženie stresu, zlepšenie psychického zdravia a obnovenie energie. Medzi možnosti liečby patria:

Sedenia so psychológom
 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): pomáha  identifikovať a meniť negatívne vzorce myslenia a správania, ktoré prispievajú k vyhoreniu.
 • Psychodynamická terapia: Zameriava sa na pochopenie hlbších emocionálnych a psychologických príčin vyhorenia. Pomáha spracovať minulé traumy a zlepšiť sebauvedomenie a zvládanie stresu.
 • Skupinová terapia: Umožňuje učenie sa nových stratégií zvládania stresu a získanie spätnej väzby v bezpečnom prostredí.
Zmeny v životnom štýle
 • Zlepšenie spánku: Dodržiavanie pravidelného spánkového režimu a vytváranie prostredia, ktoré podporuje kvalitný spánok.
 • Strava a pitný režim: Vyvážená strava bohatá na vitamíny a minerály môže zlepšiť energiu a celkové zdravie.
 • Fyzická aktivita: Pravidelné cvičenie pomáha znižovať stres, zlepšuje náladu a podporuje celkové zdravie.
 • Oddych: Dopriať si priestor nerobiť nič, pretože práve to potrebuje človek obklopený neustálymi podnetmi. 
Pracovné zmeny
 • Úprava pracovného tempa: Zníženie pracovného zaťaženia, nastavenie realistických cieľov a prioritizácia úloh.
 • Zavedenie prestávok: Pravidelné prestávky počas pracovného dňa môžu pomôcť zmierniť stres a obnoviť energiu.
 • Podpora od nadriadených: Otvorená komunikácia s nadriadenými o pracovných nárokoch a potrebách môže viesť k zníženiu stresu.

Relaxačné techniky

 • Meditácia a mindfulness: Pomáhajú zlepšiť koncentráciu, znižovať stres a zvyšovať sebauvedomenie.
 • Dýchacie cvičenia: Jednoduché techniky hlbokého dýchania môžu rýchlo zmierniť stres a úzkosť.

Lieky 

V niektorých prípadoch môže lekár predpísať lieky na zmiernenie príznakov úzkosti a depresie.

Aká je prevencia syndrómu vyhorenia?

Najlepšou prevenciou syndrómu vyhorenia je naučiť sa efektívne zvládať stres. Tu je niekoľko tipov, ako na to:

 • Stanovte si realistické ciele: Neberte si na seba príliš veľa úloh a naučte sa povedať „nie“.
 • Delegujte úlohy: Ak je to možné, delegujte úlohy na kolegov alebo členov rodiny.
 • Pravidelne oddychujte: Doprajte si dostatok času na relaxáciu a aktivity, ktoré vám robia radosť.
 • Starajte sa o seba: Jedzte zdravo, doprajte si dostatok spánku a pravidelne cvičte.
 • Vyhľadajte podporu: Rozprávajte sa s priateľmi, rodinou alebo psychológom o svojich pocitoch.

Nepodceňujte syndróm vyhorenia, pretože pri jeho neriešení môže mať na vaše fyzické aj psychické zdravie vážne následky. Je však dôležité pamätať na to, že v tom nie je ste sami a že existuje pomoc. Ak máte podozrenie, že trpíte syndrómom vyhorenia, vyhľadajte odbornú pomoc. S včasnou liečbou sa môžete rýchlejšie zotaviť a obnoviť svoju duševnú pohodu.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba iba pár klikmi.

ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.