ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) je neurovývinová porucha, ktorá postihuje spôsob, akým ľudia udržiavajú pozornosť, kontrolujú svoje správanie a riadia svoje emócie. Ľudia s ADHD majú často problémy s koncentráciou, kontrolou svojich pohybov a zvládaním frustrácie.

Existujú dva hlavné typy ADHD:

 • Nepozorný typ: Ľudia s týmto typom ADHD majú často problémy s udržaním pozornosti na úlohy alebo aktivity, ktoré sú pre nich nezaujímavé. Môžu sa ľahko rozptýliť a môžu mať problémy s dokončením úloh.
 • Hyperaktívny a impulzívny typ: Ľudia s týmto typom ADHD môžu byť hyperaktívni a nepokojní. Môžu mať problémy s pokojným sedením alebo státím a môžu sa často pohybovať. Môžu mať tiež problémy s kontrolou svojich inštinktov a správania.

U detí sa príznaky zvyčajne prejavujú v ranom detstve, zvyčajne do 7. roku života. Medzi najčastejšie príznaky ADHD u detí patrí:

 • neschopnosť sústrediť sa na úlohy alebo aktivity, ktoré nie sú zaujímavé;
 • hyperaktivita a nepokoj;
 • impulzivita.

U dospelých sa príznaky ADHD môžu prejavovať nasledovne:

 • problémy s plánovaním a organizovaním;
 • problémy s dodržiavaním termínov;
 • problémy s udržaním pracovného miesta;
 • problémy s udržaním vzťahov;
 • problémy s užívaním návykových látok;
 • problémy s duševným zdravím, ako je úzkosť alebo depresia.

Dospelí s ADHD môžu mať ťažkosti s rozpoznávaním svojich príznakov. Môžu si myslieť, že ich príznaky sú jednoducho súčasťou ich osobnosti alebo spôsobu, akým fungujú.

V niektorých prípadoch ľudia s ADHD môžu zažiť stav intenzívnej koncentrácie, ktorý sa nazýva hyperfocus. Pri hyperfocuse sa človek takmer úplne ponorí do činnosti a stráca kontakt s okolitým svetom. Môže zabudnúť na jedlo, pitie alebo potrebu spánku. Môže byť tiež menej citlivý na bolesť alebo nepohodlie. Hyperfocus sa zvyčajne vyskytuje, keď sa človek zaoberá činnosťou, ktorá ho baví, je pre neho odmeňujúca alebo stimulujúca. Môže sa vyskytnúť aj vtedy, keď človek pociťuje tlak alebo stres.

Liečba ADHD zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a terapie. Lieky môžu pomôcť zmierniť príznaky ADHD a terapia môže pomôcť ľuďom s ADHD naučiť sa zvládať svoje príznaky a rozvíjať svoje schopnosti. Ak máte podozrenie, že vy alebo niekto, koho poznáte, môže mať ADHD, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Lekár alebo psychológ vám môže pomôcť diagnostikovať ADHD a určiť najvhodnejšiu liečbu.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.