Autizmus

Autizmus je pervazívna vývinová porucha, ktorá postihuje spôsob, akým ľudia komunikujú a chápu svet. Autisti majú často problémy so sociálnou interakciou, komunikáciou a vnímaním. Môžu sa prejavovať aj obmedzenými, stereotypnými záujmami a správaním.

Príznaky autizmu sa môžu prejaviť už v ranom detstve, zvyčajne do 3. roku života. Medzi najčastejšie príznaky patrí:

  • Problém s porozumením a používaním neverbálnej komunikácie, ako je očný kontakt, mimika a gestá.
  • Problém s udržaním konverzácie.
  • Problém s nadväzovaním kontaktu s inými deťmi, či ľuďmi všeobecne, tieto deti bývajú viac zaujaté vecami a stereotypnými činnosťami, ale dokážu si vytvárať určité vzťahy. Niektorí autisti bývajú naopak veľmi kontaktní.
  • Obmedzené záujmy a činnosti, ktorým sa venujú stereotypným spôsobom.
  • Opakované pohyby alebo zvuky.

Autizmus je celoživotná porucha, ale s vhodnou terapiou môžu autisti dosiahnuť dobrý vývoj, dôležité je začať s terapiou čím skôr, najlepšie už okolo tretieho roku života dieťaťa. Čím skôr sa začne adekvátne rozvíjať, tým je vyššia pravdepodobnosť lepšieho fungovania v živote, aspoň pri ľahšeja  stredne ťažkej forme autizmu.. V súčasnosti neexistuje žiadna liek na autizmus, ale existujú rôzne terapeutické prístupy, ktoré môžu pomôcť autistom zlepšiť ich sociálne a komunikačné schopnosti, ako aj zvládať obmedzené a stereotypné správanie.

Autizmus je však aj jedinečný spôsob, akým ľudia vnímajú a prežívajú svet. Vo veľa prípadoch autisti vynikajú v týchto oblastiach:

  • Inteligencia: Autisti sú často veľmi inteligentní a majú špeciálne schopnosti v určitých oblastiach ako je matematika, umenie alebo hudba. Napríklad, Albert Einstein, Andy Warhol alebo Temple Grandin boli všetci autisti.
  • Vytrvalosť: Autisti sú často veľmi vytrvalí a sú schopní sústrediť sa na jednu úlohu po dlhú dobu. To im môže pomôcť dosiahnuť veľké úspechy v oblastiach, ktoré ich zaujímajú.
  • Kreativita: Autisti sú často veľmi kreatívni a majú jedinečný pohľad na svet. To im môže pomôcť prichádzať s novými a inovatívnymi nápadmi.
  • Empatia: Autisti môžu byť veľmi empatickí a dokážu pochopiť pocity iných ľudí. To im môže pomôcť byť dobrými poslucháčmi a poskytovateľmi podpory.
  • Poctivosť: Autisti sú často veľmi čestní a majú silnú morálku. To im môže pomôcť byť spoľahlivými a dôveryhodnými partnermi. Deti s autizmom nevedia vo väčšine prípadov  klamať. Avšak, každý človek s autizmom je iný. Na druhej strane, ich vnímanie reality môže byť trošku skreslené,a  v dôsledku toho môžu vnímať svet, ľudí a  situácie, inak, čo môže niekedy pôsobiť ako klamstvo.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.