Bipolárna porucha

Bipolárna porucha je duševná porucha, ktorá sa vyznačuje extrémnymi zmenami nálady. Tieto zmeny nálady sa nazývajú mánia a depresia.

Mánia je obdobie nadmernej energie, zvýšenej aktivity a zmeneného správania. Ľudia s mániou sa môžu cítiť nadmerne šťastní, sebavedomí alebo podráždení. Môžu mať problémy so spánkom, môžu mať veľa nápadov a no sú náchylní k rizikovému správaniu, ako je hazard alebo užívanie návykových látok.

Depresia je obdobie smútku, beznádeje a straty záujmu o aktivity, ktoré človeka zvyčajne bavia. Ľudia s depresiou sa môžu cítiť vyčerpaní, nemajú chuť do jedla a môžu mať problémy so spánkom. Môžu mať aj myšlienky na samovraždu.

Bipolárna porucha sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Niektorí ľudia majú len jeden typ epizód, zatiaľ čo iní majú epizódy oboch typov. Epizódy môžu trvať niekoľko dní, týždňov alebo dokonca mesiacov.

Bipolárna porucha je chronická porucha, ale dá sa liečiť. Liečba zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a terapie. Lieky môžu pomôcť zmierniť príznaky a terapia môže pomôcť ľuďom s bipolárnou poruchou naučiť sa zvládať svoju chorobu.

Príčiny bipolárnej poruchy nie sú úplne známe. Predpokladá sa, že ide o kombináciou genetických a environmentálnych faktorov. Bipolárna porucha môže mať vážny vplyv na život človeka. Ľudia s bipolárnou poruchou môžu mať problémy v práci, škole alebo v osobnom živote.

Ak máte podozrenie, že vy alebo niekto, koho poznáte, môže mať bipolárnu poruchu, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Lekár alebo psychológ vám môže pomôcť diagnostikovať bipolárnu poruchu a určiť najvhodnejšiu liečbu.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.