City

City sú zložitými mentálnymi stavmi, ktoré zahŕňajú fyzické, kognitívne a behaviorálne zmeny. Sú spôsobené interakciou vnútorných a vonkajších faktorov, vrátane našich myšlienok, pocitov, skúseností a prostredia.

Rozdiel medzi citom a emóciou nie je úplne jednoznačný a v rôznych zdrojoch sa možno stretnúť s rôznym chápaním týchto pojmov. V zásade možno povedať, že city a emócie sú si blízke, ale nie sú totožné.

City sa často chápu ako komplexnejšie a hlbšie prežívanie emócií. Sú spojené s našimi hodnotami, presvedčeniami a skúsenosťami. City môžu byť dlhodobejšie a môže byť ťažšie ich zmeniť.

Emócie sa naopak často chápu ako kratšie a intenzívnejšie prežívania. Sú spôsobené konkrétnou udalosťou alebo situáciou. Emócie môžu byť pozitívne, negatívne alebo neutrálne.

Príklad, ktorý môžu pomôcť pri pochopení rozdielu medzi citmi a emóciami:

  • Cit lásky je komplexný prežívanie, ktoré zahŕňa fyzické, kognitívne a behaviorálne zmeny. Je spojený s našimi hodnotami, presvedčeniami a skúsenosťami. Láska môže byť dlhodobý cit, ktorý môže trvať celý život.
  • Emócia šťastia je krátke a intenzívne prežívanie, ktoré je spôsobené pozitívnou udalosťou, ako je napríklad narodenie dieťaťa alebo dosiahnutie úspechu. Šťastie môže byť pozitívna emócia, ale môže byť aj negatívna, napríklad ak je spôsobené šťastím niekoho iného, kto trpí.

Samozrejme, aj v tomto prípade existujú výnimky. Napríklad, láska môže byť aj krátkodobá emócia, napríklad ak je spôsobená príťažlivosťou k niekomu, koho poznáme len krátko. A naopak, emócia šťastia môže byť dlhodobý cit, napríklad ak je spôsobená spokojnosťou so životom. Nakoniec, či budeme hovoriť o cite alebo emócii, je často vecou kontextu.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.