Copingové stratégie

Coping je medzinárodný a združujúci pojem pre zvládanie záťažových situáciách v ľudských životoch. Situácie záťaže môže byť najrôznejšieho charakteru – od drobných ťažkostí v práci, cez komplikácie v zdraví alebo sociálnych vzťahoch, zistenie závažného ochorenie alebo v neposlednom rade všetkým tak známy stres. To, ako sa k svojej situácií jednotlivec postaví a ako ju zvládne, môžeme označiť pojmom copingové/zvládacie štýly/stratégie. 


Existujú viaceré typy copingových stratégie, líšia sa od toho ktorého autora:

  • stratégie apatie – vyznačuje sa pocitmi beznádeje, bezmocnosti či pocitmi depresie,
  • stratégie vyhýbania sa – dominantné sú pocity strachu,
  • stratégie napadnutia/útoku – dominantné sú pocity ohrozenia jednotlivca,
  • aktívne prístupy k záťaži – aktívny prístup k záťažovej situácií v zmysle jej rozpoznania, naplánovania činov, celkovej príprave na zvládnutie situácie,
  • pasívne prístupy k záťaži – sem patrí vyčkávanie či ľahostajnosť, 
  • coping orientovaný na emócie,
  • coping orientovaný na problém.

Dôležité je spomenúť a taktiež si uvedomiť, že to, ktorú copingovú stratégiu jednotlivec zvolí, záleží od jeho osobnosti, predchádzajúcich skúseností a zážitkov, toho, ako odpozoroval a naučil sa, ako zvládajú záťaž jeho blízky a rodina a tiež od kontextu. In= copingové stratégie používame v rodine, iné pri priateľoch či v práci.   

Copingové stratégie sú vedomé zvládacie štýly riešenia problému, to znamená, my si ich vyberáme a chceme uviesť do platnosti. V niektorých prípadoch ale platí, že jednotlivci nevedia, po ktorých copingových stratégiách siahnuť. V spoločnosti sa ukazuje, že niektorí jednotlivci sa preto pri záťažových situáciách uchyľujú napríklad ku:

  • nadmernému užívaniu návykových látok (alkohol, drogy, cigarety),
  • nadmernej agresii,
  • potláčaniu a popieraniu (pocitov, emócií ale aj samotných problémov a záťaže).

Nakoľko sú vyššie uvedené zvládacie stratégie z dlhodobého hľadiska neefektívne a nefunkčné, je dôležité sa so svojim stresom a ťažkosťami naučiť pracovať. V spolupráci s psychológom alebo akousi podpornou skupinou to bude určite viac prínosné, ako zapáliť si za deň 15 cigariet. 

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.