EMDR

EMDR terapia (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je psychoterapeutická metóda zameraná na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí. Pomáha ľuďom zbaviť sa negatívnych emócií a spomienok spojených s traumou a zároveň podporuje ich celkové psychické zdravie.

Ako EMDR terapia funguje?

Metóda EMDR využíva prirodzenú samoliečebnú schopnosť nervovej sústavy a umožňuje súčasné liečenie psychických aj telesných zranení. Traumatické spomienky sú v pamäti uložené v "surovej" podobe a pripomínajú sa v podobe intruzívnych myšlienok, flashbackov, nočných môr a úzkosti. EMDR terapia aktivuje spracovanie týchto spomienok a umožňuje ich integráciu do celkového príbehu života klienta.

Kľúčové prvky EMDR terapie:

 • Bilaterálna stimulácia: Počas terapie klient sleduje pohybujúce sa predmet, svetlo, počúva tóny alebo pociťuje jemné dotyky na striedajúcich sa stranách tela. Táto stimulácia aktivuje mozgové hemisféry a podporuje spracovanie traumatických spomienok.
 • Spracovanie traumatických spomienok: Klient sa v bezpečnom prostredí terapeutického sedenia opäť konfrontuje s traumatickou spomienkou a s pomocou terapeuta ju spracováva.
 • Kognitívne techniky: Terapeut s klientom pracuje na identifikácii negatívnych presvedčení a myšlienok spojených s traumou a nahrádza ich pozitívnymi alternatívami.

Výhody EMDR terapie:

 • Efektívna: EMDR je vedecky overená a odporúčaná mnohými medzinárodnými organizáciami pre liečbu posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD).
 • Rýchla: V porovnaní s inými psychoterapeutickými metódami môže EMDR terapia priniesť výsledky už po niekoľkých sedeniach. Množstvo sedení sa však môže líšiť u ľudí na základe rozsahu zranení, závažnosti traumatizácie, zdrojov osobnosti a pod.
 • Dlhodobá: Účinky EMDR terapie sú zvyčajne dlhodobé a pretrvávajú aj po ukončení terapie.

Pre koho je EMDR terapia vhodná?

EMDR terapia je vhodná pre osoby, ktoré trpia následkami traumatických zážitkov, ako napríklad:

 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
 • Úzkosť
 • Fóbie
 • Depresia
 • Nízke sebavedomie
 • Psychosomatické problémy

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.