Fóbia

Fóbia patrí medzi úzkostné poruchy. Človek pri nej prežíva extrémne silný, neopodstatnený strach z konkrétnej situácie, živého objektu alebo predmetu.  Keď príde do kontaktu so spúšťačom fóbie, zažíva veľmi výraznú úzkosť. Hrozba, ktorú si spája so spúšťačom fóbie, je mnohonásobne silnejšia, než skutočné ohrozenie. 

Príznaky pri fóbii môžu byť rôzne – napríklad silný úľak alebo ustrnutie, nepokoj, búšenie srdca, zrýchlené dýchanie, potenie, tras, sucho v ústach, slabosť, nevoľnosť, tŕpnutie končatín alebo zvieranie na hrudi. Úzkosť môže prejsť až do záchvatu paniky. Fóbie môžu mať významný vplyv na kvalitu života človeka – kvôli fóbii mení svoje správanie a fungovanie. Snaží sa vyhýbať určitým situáciám, miestam alebo predmetom, zúfalo sa snaží tieto situácie alebo predmety kontrolovať, uvedomuje si, že jeho pocity a príznaky sú prehnané a iracionálne, ale nedokáže ich prekonať vôľou.   

Existuje mnoho rôznych typov fóbií. Medzi najbežnejšie patria:

  • agorafóbia - strach z otvorených a verejných priestranstiev (napr. verejný dopravný prostriedok, nákupné centrum), kde má človek obavy, že by nedokázal uniknúť alebo by sa v prípade úzkosti nedostal k pomoci
  • arachnofóbia - strach z pavúkov;
  • akrofóbia - strach z výšok;
  • klaustrofóbia - strach z uzavretých priestorov;
  • sociálna fóbia - strach z verejného vystupovania, z toho, že bude človek pozorovaný alebo hodnotený inými ľuďmi, úzkosť zo zlyhania alebo zahanbenia na verejnosti.

Príčina vzniku fóbií nie je úplne jasná, pravdepodobne ide o kombináciu dedičnosti, chemických procesov v mozgu a vplyvov prostredia. Genetické faktory môžu predisponovať človeka k rozvoju fóbie, zatiaľ čo vplyvy prostredia, ako napríklad silný traumatický zážitok alebo skúsenosť s fóbiou v rodine, môžu spustiť jej rozvoj.

Liečba fóbií je často úspešná a môže výrazne zlepšiť kvalitu života človeka. Fóbie sa dajú liečiť pomocou rôznych metód, ako sú napríklad:

  • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) – pomáha ľuďom identifikovať a zmeniť iracionálne myšlienky a správanie, ktoré sú spojené s ich fóbiou.
  • Expozícia – expozícia je technika KBT, kedy je človek postupne vystavovaný situácii alebo predmetu, ktorého sa bojí.
  • Medikácia – v niektorých prípadoch sa môžu na liečbu fóbií použiť lieky, napríklad na liečbu depresie alebo zmiernenie úzkosti.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.