Gestalt

Gestalt terapia je psychoterapeutický prístup, ktorý sa zameriava na celkový obraz (gestalt) skúsenosti človeka. Gestalt terapia sa snaží pomôcť ľuďom uvedomiť si svoje vlastné skúsenosti a prijať ich také, aké sú. Dôležitou časťou je uvedomovanie si potrieb klienta, a ich uspokojenie.

Základné princípy gestalt terapie

Gestalt terapia vychádza z gestaltizmu, ktorý je psychologickou teóriou, ktorá tvrdí, že skúsenosť človeka je viac ako len súčet jej častí. Celok má vlastné vlastnosti, ktoré nie sú prítomné v žiadnej z jeho častí.

Gestalt terapia sa zameriava na nasledujúce princípy:

  • Kontakt – kontakt je základom ľudskej skúsenosti. Kontakt je to, čo nás spája so svetom okolo nás a s inými ľuďmi.
  • Tu a teraz – život sa deje v okamihu. Gestalt terapia sa zameriava na súčasnosť a snaží sa pomôcť ľuďom žiť plnohodnotne v prítomnom okamihu.
  • Zodpovednosť – každý človek je zodpovedný za svoj vlastný život. Gestalt terapia sa snaží pomôcť ľuďom prevziať zodpovednosť za svoje vlastné skúsenosti a rozhodnutia.
  • Kompletnosť – každý človek má potrebu dokončiť svoje skúsenosti. Gestalt terapia sa snaží pomôcť ľuďom uzavrieť nedokončené zážitky a posunúť sa ďalej. 
  • Potreby – Gestaltterapia je zameraná na klienta, uvedomenie si jeho potrieb, pocitov, a dáva klientom slobodu byť a potrebovať a rozhodovať sa v súlade so svojimi potrebami, nie podľa očakávania ostatných.
  • Telo – Gestaltterapia pracuje s telom, pomáha klientovi uvedomovať si čo sa deje v jeho tele, a tým mu pomáha dôjsť k lepšiemu sebauvedomeniu a sebapoznaniu.
  • Sloboda – gestaltterapia dáva klientovi slobodu byť sám sebou, klienta rešpektujeme takého, aký je, a má slobodu sa sám rozhodnúť, pričom jeho rozhodnutie nehodnotíme.
  • Figúra – figúrou, ústrednou témou, je to, čo momentálne vníma klient ako to dôležité. Figúru prináša klient, nei terapeut. Terapeut je tu pre klienta s tým, čo klient monentálne potrebuje.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.