Kognitívna disonancia

Predstavte si, že ste vášnivý fajčiar, ale zároveň si uvedomujete škodlivosť fajčenia na vaše zdravie. V tomto momente sa vo vás odohráva kognitívna disonancia - nepríjemný pocit napätia, ktorý vzniká vtedy, keď sú naše presvedčenia a činy v rozpore.

Táto teória, ktorú sformuloval Leon Festinger, poukazuje na to, že ľudia sa prirodzene snažia o vnútornú konzistenciu. Keď sa naše myšlienky a správanie dostanú do konfliktu, vyvoláva to v nás psychickú nepohodu, ktorú sa snažíme rôznymi spôsobmi zmierniť.

Ako sa s kognitívnou disonanciou vyrovnávame?

  • Zmena správania: V ideálnom prípade by sme mali upraviť svoje správanie tak, aby bolo v súlade s našimi presvedčeniami. V tomto príklade by ste sa mohli prestať fajčiť, aby ste znížili rozpor medzi presvedčením o škodlivosti fajčenia a samotným fajčením.
  • Zmena presvedčenia: Môžeme sa pokúsiť upraviť svoje presvedčenia tak, aby ospravedlňovali naše správanie. Fajčiar by si mohol napríklad racionalizovať svoje správanie tvrdením, že existujú aj iné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie, alebo že fajčenie mu prináša dostatok potešenia, aby kompenzovalo jeho riziká.
  • Ignorovanie informácií: Niekedy sa snažíme vyhýbať informáciám, ktoré by mohli posilniť kognitívnu disonanciu. Fajčiar by sa mohol vyhýbať štúdiám o škodlivosti fajčenia alebo diskusiám o tomto téme s nefajčiarmi.
  • Selektívne vnímanie: Môžeme interpretovať informácie tak, aby vyhovovali našim existujúcim presvedčeniam. Fajčiar by si mohol všímať len tie štúdie, ktoré spochybňujú škodlivosť fajčenia, a ignorovať tie, ktoré ju potvrdzujú.

Kognitívna disonancia má významný vplyv na naše správanie a môže nás viesť k iracionálnym rozhodnutiam. Pochopenie tejto teórie nám môže pomôcť uvedomiť si, ako sa s ňou vyrovnávame a ako ju môžeme využiť na zmenu nášho správania k lepšiemu.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.