Kvocient: Inteligenčný kvocient (IQ) a emočný kvocient (EQ)

Kvocient je všeobecný pojem, ktorý označuje pomer dvoch veličín. V psychológii sa používajú dva kľúčové kvocienty, ktoré merajú rôzne aspekty ľudských schopností:

Inteligenčný kvocient (IQ)

Meria kognitívne schopnosti človeka, ako sú logické myslenie, pamäť, priestorové vnímanie a riešenie problémov. IQ testy sa používajú na porovnanie inteligencie človeka s ostatnými ľuďmi v jeho vekovej skupine. Vysoké IQ je spojené s úspechom v škole a v niektorých profesiách. IQ je relatívne stabilné v priebehu života človeka.

Emočný kvocient (EQ)

Meria schopnosť človeka vnímať, chápať a regulovať svoje emócie a emócie iných. EQ testy sa používajú na hodnotenie emocionálnej inteligencie človeka. Vysoké EQ je spojené s úspechom v medziľudských vzťahoch, v práci a v živote vo všeobecnosti. EQ sa dá rozvíjať učením a praxou.

Doplnkovosť IQ a EQ

IQ a EQ nie sú protichodné, ale skôr sa dopĺňajú. Vysoké IQ môže človeku pomôcť v škole a v práci, ale vysoké EQ mu môže pomôcť v medziľudských vzťahoch a v živote vo všeobecnosti.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.