Manipulácia

Manipulácia je ovplyvňovanie správania alebo vnímania iných ľudí s cieľom dosiahnuť vlastný prospech. Manipulátor používa rôzne techniky, aby dosiahol svoje ciele, pričom často zneužíva dôveru a emócie druhých.

Znaky manipulatívneho správania

 • Skryté zámery: Manipulátor neskrýva svoje skutočné pohnútky a ciele.
 • Lichôtky a komplimenty: Manipulátor používa lichôtky a komplimenty, aby si získal dôveru a sympatie druhej osoby.
 • Obeť sa cíti vinná: Manipulátor sa snaží vyvolať v obeti pocit viny, aby ju prinútil urobiť to, čo chce.
 • Hrozba a zastrašovanie: Manipulátor môže používať hrozby a zastrašovanie, aby si presadil svoje.
 • Izolácia: Manipulátor sa snaží izolovať obeť od jej blízkych, aby ju mohol ľahšie kontrolovať.

Typy manipulácie

Existuje mnoho typov manipulácie, medzi najbežnejšie patria:

 • Emocionálna manipulácia: Manipulátor sa snaží ovplyvniť emócie druhej osoby, aby dosiahol svoje ciele.
 • Psychologická manipulácia: Manipulátor sa snaží ovplyvniť myšlienky a vnímanie druhej osoby.
 • Verbálna manipulácia: Manipulátor používa slová a jazyk, aby ovplyvnil druhú osobu.
 • Neverbálna manipulácia: Manipulátor používa neverbálnu komunikáciu, ako je napríklad tón hlasu, mimika a gestá, aby ovplyvnil druhú osobu.

Ako sa chrániť pred manipuláciou

Existuje mnoho stratégií, ako sa chrániť pred manipuláciou:

 • Naučte sa rozpoznať znaky manipulatívneho správania.
 • Buďte asertívni a stanovte si zdravé hranice.
 • Neprestávajte sa pýtať a spochybňovať informácie, ktoré dostávate.
 • Dôverujte svojmu inštinktu.
 • Vyhľadajte pomoc a podporu u blízkych alebo odborníkov.

Manipulácia je vážny problém, ktorý môže mať negatívny vplyv na duševné a fyzické zdravie. Je dôležité, aby sme sa naučili rozpoznať manipulatívne správanie a chrániť sa pred ním.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.