Motivácia

Motivácia je hybná sila, ktorá nás poháňa k dosiahnutiu cieľov a snov. Je to vnútorný plameň, ktorý nám dáva energiu a vytrvalosť prekonávať prekážky a ísť vpred.

Motivácia môže mať rôzne podoby, ale v jej jadre je vždy túžba po niečom, čo pre nás má hodnotu. Môže to byť túžba po úspechu, uznaní, zlepšení, zmene, alebo jednoducho po tom, aby sme sa cítili dobre.

Motivácia je dôležitá pre všetky oblasti života, od učenia a práce až po medziľudské vzťahy a zdravie. Bez nej by sme len ťažko dosahovali svoje ciele a žili plnohodnotný život.

Typy motivácie

Existuje viacero typov motivácie, ktoré sa líšia v závislosti od zdroja a smerovania:

 • Vnútorná motivácia: Vyplýva z vnútorných pohnútok a záujmov človeka. Je to silnejší a trvalejší typ motivácie, pretože je prepojený s vlastnou identitou a hodnotami.
 • Vonkajšia motivácia: Pochádza z vonkajších faktorov, ako sú odmeny, tresty, či očakávania spoločnosti. Môže byť efektívna v krátkodobom horizonte, ale v dlhodobom horizonte nie je taká udržateľná.

Existuje mnoho rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú našu motiváciu. Niektoré z nich sú vnútorné, ako napríklad naše hodnoty, ciele a presvedčenia. Iné sú vonkajšie, ako napríklad odmeny, tresty a očakávania ostatných.

Našu motiváciu ovplyvňuje mnoho faktorov, ako sú:

 • Ciele: Stanovenie jasných a realistických cieľov je kľúčové pre udržanie motivácie.
 • Sebavedomie a sebadôvera: Poznanie svojich zdrojov, schopnosti, kvalít a dôvera v tom, že keď ich preukazujem, môžem byť úspešný - je dôležitým faktorom motivácie.
 • Odmeny (príjemné stimuly) a tresty (nepríjemné stimuly) ovplyvňujú motiváciu.
 • Záujem: Ak nás činnosť baví a napĺňa, sme prirodzene motivovaní k jej vykonávaniu.
 • Emócie: Pozitívne emócie, ako sú radosť, nadšenie a optimistický prístup, podporujú motiváciu.
 • Hodnoty: Fungujú ako pomyselný kompas v našom živote.
 • Stres: Dlhodobý (chronický) stres je faktorom, ktorý môže negatívne vplývať na úroveň motivácie.
 • Presvedčenia

Ako si zvýšiť motiváciu

Existuje mnoho stratégií, ktoré nám pomôžu zvýšiť a udržať si motiváciu:

 • Nájdite si svoje Prečo?: Čo vás naozaj ženie vpred? Aké sú vaše sny a ciele? Keď poznáte svoje “prečo”, je ľahšie prekonať prekážky a udržať si motiváciu.
 • Technika SMART: Ciele by mali byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené.
 • Rozdeľte si veľké ciele na menšie kroky a vytvorte si plán: Naplánujte si jednotlivé kroky s termínmi ich dokončenia. Nechajte si priestor v medzičase na vyhodnotenie procesu a prípadnú zmenu. Takto sa zdajú ciele zvládnuteľnejšie a menej stresujúce.
 • Odmeňujte sa za úspechy: Aj malé odmeny nám pomôžu udržať si motiváciu a posilňovať pozitívne emócie.
 • Nájdite si podporu: Podpora od rodiny, priateľov, či terapeuta môže byť veľmi dôležitá pre udržanie motivácie.
 • Starajte sa o seba: Dbajte na dostatok spánku, zdravú stravu a fyzickú aktivitu, ktoré vám pomôžu z dlhodobého hľadiska udržiavať resp. Zabránia jej extrémnemu kolísaniu.
 • Venujte sa činnostiam, ktoré vás bavia: Nájdite si čas na aktivity, ktoré vám prinášajú radosť a naplnenie, tzv. dobitie bateriek.
 • Vytvorte si pozitívne návyky, ktoré vám pomôžu v prípade, že vaša motivácia klesne ju naštartovať.

Motivácia možno povedať je ako oheň. Potrebuje iskru, aby sa rozhorel, palivo, aby horel ďalej. V živote sa stretávame s rôznymi výzvami a prekážkami, ktoré dokážu našu motiváciu ľahko uhasiť. Ako ju teda udržať a rozvíjať?

Tipy pre prácu s motiváciou:

Nebojte sa požiadať o pomoc. Ak máte pocit, že sami nedokážete prebudiť alebo udržať si motiváciu, neváhajte vyhľadať pomoc psychológa alebo kouča. Títo profesionáli vám pomôžu.

Objaviť príčiny nízkej motivácie. Nastaviť realistické ciele. Vytvoriť si plán a stratégiu. Rozvíjať svoje silné stránky a prekonávať prekážky. Pretože čím viac motiváciu používate, tým silnejšou sa stáva. Nebojte sa vyzývať samých seba a ísť za svojími snami.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.