Návyk

Návyk je automatizované správanie, ktoré vzniká v dôsledku základnej funkcie nášho mozgu – zabezpečiť prežitie/šetriť energiu. Preto mnoho činností každodenného života robíme automaticky, lebo by inak naše fungovanie bolo veľmi náročné. Predstavte si všetky činnosti, ktoré denne urobíte. Koľko z nich je zautomatiozvaných? Čiže je to správanie, ktoré sa opakuje bez nutnosti vedomého úsilia. Je to naučená reakcia na podnet, ktorá sa stáva silne zakorenenou v našom správaní. Zvyky sú preto tak silné, lebo na neurologickej úrovní vyvolávajú túžbu po ich uspokojení.

Návyky sa dajú rozdeliť na dve kategórie:

 • Dobré návyky: Tieto návyky sú prospešné pre naše zdravie a well-being. Patria sem napríklad cvičenie, zdravá strava, dostatok spánku a meditácia.
 • Zlé návyky, resp. zlozvyky: Tieto návyky sú škodlivé pre naše zdravie a well-being. Patria sem napríklad fajčenie, konzumácia alkoholu a drog, prejedanie sa a hazardné hry.

Ako vznikajú návyky

Návyky sa vytvárajú procesom opakovania a posilňovania. Ešte pred samotným návykovým správaním je spúšťací podnet, ktorý spustí tzv. zvykovú slučku. Keď sa správanie opakuje, mozog si vytvára nervové dráhy, ktoré uľahčujú jeho vykonávanie. Tieto nervové dráhy sa stávajú silnejšími s každým opakovaním, čím sa správanie stáva stále automatickejším. Rýchlejšie upevňovanie nervovej dráhy spôsobuje prítomnosť odmeny, ktorá súvisí s tvorbou chemickej látky v mozgu dopamínu.

Faktory ovplyvňujúce tvorbu návykov

Na tvorbu návykov vplýva viacero faktorov, ako sú:

 • Genetika: Niektorí ľudia sú geneticky predisponovaní k tvorbe návykov ľahšie ako iní.
 • Okolie: Návyky našich rodičov, priateľov a okolia, v ktorom žijeme, ovplyvňujú naše vlastné návyky.
 • Emócie: Stres, úzkosť a depresia môžu viesť k tvorbe zlých návykov.
 • Závislosť: Niektoré návyky, ako napríklad fajčenie a konzumácia drog, sa môžu rozvinúť do závislosti.
Ako sa „zbaviť“ zlých návykov

Samotná práca so zlozvykmi je veľmi individuálny proces, neexistuje jeden všeobecný spôsob ako na to. Povestným prvým krokom je si uvedomiť, prečo samotné zvykové správanie vzniklo a pochopiť jeho podstatu. Existuje viacero stratégií, ktoré vám pomôžu:

 • Určite si svoje ciele: Jasne si stanovte, aký návyk chcete zmeniť a aký je váš cieľ.
 • Vytvorte si plán, pri ktorom je dôležité dbať na 3 veci: 
 • 1. podnet (čo spúšťa to moje správanie),
 • 2. samotné správanie (napr. fajčenie) a jeho alternatívu teda náhradu niečím funkčným,
 •  3. odmena – môže to byť hocičo, čím podporíte tvorbu novej nervovej dráhy.
 • Vyhľadajte podporu: Práca so zvykmi je dlhotrvajúci individuálny proces, ktorý pri správnom vedení môže priniesť vytúžené ovocie. V tomto procese ako ukazujú výskumy efektívne zapojiť blízkych alebo rodinu. Ak sa nám to podarí, vytvárame záväzok voči skupine, čo môže byť ďalším významným podporným faktorom.
 • Buďte trpezliví: Pri tvorbe nových zvykov je efektívne všímať si viac rozdiely ako absolútne hodnoty, to znamená, že už aj maličké zmeny môže viesť k ďalším zmenám.

Návyky sú dôležitou súčasťou nášho života. Dobré návyky nám pomôžu dosiahnuť naše ciele a zlepšiť kvalitu nášho života. Zlé návyky nám naopak bránia v dosiahnutí našich cieľov a poškodzujú naše zdravie. Povestným prvým krokom pri práci s našim správaním alebo vzorcami myslenia je ich zvedomenie. Ak sa mi podarí si uvedomiť,  čo je to správanie, prečo ho robím a kedy vzniklo. Vytváram pomyselnú štartovaciu čiara pre naozajstnú prácu so zvykmi.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.