OCD

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je duševná porucha, ktorá sa vyznačuje opakovanými, rušivými myšlienkami (obsesiami) a/alebo nutkavým správaním (kompulziami). Obsesie a kompulzie značne ovplyvňujú kvalitu života, zaberajú človeku nadmerne veľa času a bránia mu v bežných aktivitách. Nedajú sa dostať pod kontrolu vôľou a vyvolávajú silnú úzkosť. Kompulzívne rituály prinesú dočasnú úľavu, ale o chvíľu sa neodbytné myšlienky objavia znova. 

Medzi najčastejšie obsesie patria:

 • strach zo špiny, baktérií, chorôb, kontaminácie
 • strach z ublíženia sebe alebo iným, spôsobenia škody, spravenia chyby
 • nechcené alebo tabuizované myšlienky a predstavy o sexe alebo náboženstve
 • potreba poriadku a symetrie

Medzi najčastejšie kompulzie patria:

 • prehnaná starostlivosť o hygienu a čistotu, napríklad opakované umývanie rúk a sprchovanie, nadmerné upratovanie
 • ustavičná kontrola zámkov, dverí a spotrebičov
 • nutnosť usporiadania vecí v určitom poradí
 • počítanie, opakovanie slov, rituálne správanie

Príčiny OCD

Presná príčina OCD nie je známa, ale predpokladá sa, že je to kombinácia vplyvov dedičnosti a prostredia. Dôležitú úlohu zohrávajú aj neurochemické procesy v mozgu alebo odlišnosti v jeho štruktúrach.  Rizikovým faktorom pre vznik OCD sú aj traumatické zážitky v detstve a niektoré osobnostné črty (napríklad väčšia uzavretosť, negativizmus, sklon k úzkostiam a depresiám).

Liečba OCD

Liečba dokáže zmierniť príznaky a zlepšiť kvalitu života aj pri závažných formách OCD. Používa sa psychoterapia, medikamentózna liečba alebo ich kombinácia.

 • Psychoterapia: jednou z najúčinnejších foriem terapie pri OCD je kognitívno-behaviorálna terapia (KBT). Zameriava sa na prácu s myšlienkami a nácvik správania, ktoré pomáha pri zvládaní napätia a úzkosti. 
 • Medikamentózna liečba: na zmiernenie príznakov OCD dobre fungujú lieky na liečbu depresie alebo antipsychotiká. Je potrebné dlhodobejšie užívanie, kým sa prejaví ich účinok a stav sa zlepší. 
 • Kombinácia psychoterapie a liekov: táto kombinácia môže byť dobrou voľbou. Lieky pomôžu stabilizovať psychiku a psychoterapia zároveň pomáha pochopiť príčiny poruchy, rozoznávať spúšťače a získať väčšiu kontrolu nad myšlienkami a nutkavým správaním. 

Dôležitosť včasnej diagnózy a liečby

Včasná diagnóza a liečba OCD sú dôležité pre zníženie symptómov a prevenciu komplikácií. Ak máte podozrenie, že vy alebo niekto z vašich blízkych trpí OCD, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Liečba je jednoduchšia, ak sa ešte nutkavé myšlienky a rituály v správaní príliš nezafixovali a ak ešte nezaberajú veľký priestor v živote. 

Ako pomôcť ľuďom s OCD:

 • Informujte sa o OCD a jeho symptómoch.
 • Buďte empatickí a chápaví.
 • Pýtajte sa, akú pomoc a podporu od vás potrebujú.
 • Pomôžte im zvládnuť nával úzkosti – účinné môže byť napríklad odpútanie pozornosti, zameranie sa na dýchanie, dotyk alebo vyjadrenie podpory, že to už v minulosti zvládli Nenúťte ich, aby prerušili svoje rituály – radšej sa zamerajte na postupné kroky, teda zmierňovanie rituálov alebo skracovanie času, ktorý im venujú.
 • Povzbuďte ich, aby vyhľadali odbornú pomoc čím skôr.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.