Percepcia

Percepcia (v zmysle: zmyslové vnímanie) je psychický poznávací proces, ktorým vnímame a interpretujeme svet okolo nás. Zahŕňa zber informácií zmyslami, ich spracovanie v mozgu a vytvorenie zmysluplného obrazu reality.

Na percepciu vplýva viacero faktorov:

 • Senzorické informácie: Informácie, ktoré získavame zmyslami (zrak, sluch, hmat, chuť, čuch).
 • Minulé skúsenosti: Naše vnímanie je ovplyvnené minulými skúsenosťami a očakávaniami.
 • Kognitívne procesy: Mozog interpretuje zmyslové informácie a dáva im zmysel.
 • Emócie: Naše emócie ovplyvňujú to, ako vnímame svet.
 • Sociálne faktory: Kultúrne normy a očakávania ovplyvňujú naše vnímanie.

Existuje viacero typov percepcie:

 • Zraková percepcia: Vnímanie sveta očami.
 • Sluchová percepcia: Vnímanie zvukov.
 • Hmatová percepcia: Vnímanie dotyku.
 • Chuťová percepcia: Vnímanie chuti.
 • Čuchová percepcia: Vnímanie vône.

Percepčné ilúzie sú skreslenia vnímania, ktoré ukazujú, že naše vnímanie nie je vždy presné.

Môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú:

 • Nedostatok informácií: Mozog si dopĺňa chýbajúce informácie, aby vytvoril zmysluplný obraz.
 • Očakávania: Vnímame to, čo očakávame, že uvidíme.
 • Kognitívne skreslenia: Mozog interpretuje informácie skresleným spôsobom.

Percepcia je komplexný proces, ktorý nám umožňuje vnímať a interpretovať svet okolo nás. Je dôležité si uvedomiť, že naše vnímanie nie je vždy presné a môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.