Prokrastinácia

Prokrastinácia, odkladanie povinností na neskôr, je fenomén, ktorý pozná snáď každý. Či už ide o študentské eseje, pracovné projekty, alebo bežné domáce práce, prokrastinácia nám bráni v dosahovaní cieľov a snov.

Prečo prokrastinujeme?

Dôvody prokrastinácie sú rôznorodé a komplexné. Medzi najčastejšie patria:

 • Strach z neúspechu: Obavy z neuspokojivého výsledku nás paralyzujú a bránia v začatí práce.
 • Perfekcionizmus: Túžba po dokonalosti nás núti odkladať prácu, pretože sa obávame, že ju nedokážeme urobiť dostatočne dobre.
 • Nízka motivácia: Nedostatok záujmu o danú úlohu znižuje našu ochotu pustiť sa do nej.
 • Problémy s plánovaním a organizáciou: Nevieme si rozdeliť prácu na menšie časti a stanoviť si reálne termíny.
 • Rozptýlenie: V dnešnom svete plnom technológií a sociálnych sietí je ľahké stratiť koncentráciu a odkloniť sa od úloh.

Následky prokrastinácie

Prokrastinácia má mnoho negatívnych následkov:

 • Stres a úzkosť: Odkladanie povinností vedie k nahromadeniu stresu a úzkosti.
 • Zníženie produktivity: Prokrastinácia bráni v dosahovaní cieľov a znižuje našu produktivitu.
 • Pocit viny a frustrácie: Odkladanie povinností vedie k pocitu viny a frustrácie zo seba samého.
 • Zhoršenie medziľudských vzťahov: Prokrastinácia môže ovplyvniť naše medziľudské vzťahy, ak nedodržiavame sľuby a termíny.

Ako sa zbaviť prokrastinácie

Existuje viacero stratégií, ktoré nám pomôžu prekonať prokrastináciu:

 • Stanovte si reálne ciele: Rozdeľte si veľké úlohy na menšie a zvládnuteľné časti.
 • Vytvorte si harmonogram: Stanovte si termíny pre jednotlivé úlohy a dodržujte ich.
 • Odstráňte rozptýlenie: Vypnite si notifikácie na telefóne a počítači a pracujte v pokojnom prostredí.
 • Motivujte sa: Nájdite si dôvody, prečo chcete danú úlohu splniť.
 • Odmeňujte sa: Po dokončení úlohy si doprajte malú odmenu.
 • Vyhľadajte pomoc: Ak sa vám nedarí prekonať prokrastináciu sami, vyhľadajte pomoc psychológa.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.