Psychosomatika

Psychosomatika je oblasť medicíny, ktorá skúma prepojenie medzi psychikou a fyzickým zdravím. Zaoberá sa vplyvom myšlienok, emócií a stresu na vznik a priebeh rôznych chorôb.

Ako psychosomatika funguje?

Presný mechanizmus psychosomatických porúch nie je úplne objasnený, ale predpokladá sa, že stres a psychické faktory ovplyvňujú fungovanie imunitného systému, hormonálnej rovnováhy a nervového systému. To môže viesť k rôznym fyzickým symptómom, ako sú:

 • Bolesti hlavy a migrény
 • Tráviace problémy
 • Kožné problémy
 • Alergie
 • Chronická bolesť
 • Srdcovo-cievne choroby
 • Depresia a úzkosť

Psychosomatické poruchy vs. simulácia

Je dôležité rozlišovať psychosomatické poruchy od simulácie. Pri psychosomatických poruchách sú fyzické symptómy skutočné a nie sú zámerne predstihované. Simulácia je na druhej strane vedomé predstihovanie alebo zveličovanie symptómov s cieľom dosiahnutia určitej výhody.

Diagnostika a liečba psychosomatických porúch

Diagnostika psychosomatických porúch môže byť náročná, pretože symptómy sú často podobné symptómom iných ochorení. Dôležitá je podrobná anamnéza a zhodnotenie psychického stavu pacienta.

Liečba psychosomatických porúch sa zameriava na:

 • Zníženie stresu: Relaxačné techniky, mindfulness, terapia, práca s dychom, telom, zapojenie zmyslov, uvedomenie si čo sa deje a čo potrebujem tu a teraz.
 • Psychoterapia: KBT, psychodynamická terapia.
 • Medikamentózna liečba: V závažných prípadoch sa používajú antidepresíva, anxiolytiká a iné lieky.
Prevencia psychosomatických porúch

Prevencia psychosomatických porúch spočíva v:

 • Zdravom životnom štýle: Dostatočný spánok, zdravá strava, fyzická aktivita.
 • Zvládanie stresu: Relaxačné techniky, mindfulness.
 • Udržiavanie duševného zdravia: Riešenie psychických problémov, vyhľadanie odbornej pomoci.
 • Žiť tu a teraz, zmysluplne, tešiť sa zo života, tráviť čas s priateľmi, a venovať sa svojim záľubám

Psychosomatika je komplexná oblasť, ktorá poukazuje na dôležitosť holistického prístupu k zdraviu. Starostlivosť o duševnú pohodu je neoddeliteľnou súčasťou prevencie a liečby rôznych fyzických ochorení.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.