Schizofrénia

Schizofrénia je chronická duševná porucha, ktorá výrazne mení vnímanie reality, myslenie a správanie. Postihuje približne 1 % populácie a častejšie sa vyskytuje u mužov.

Príznaky schizofrénie sa líšia u jednotlivých ľudí a môžu sa meniť v čase. Príznaky schizofrénie delíme na pozitívne (kedy, je niečo navyše oproti normálnemu stavu) a negatívne, kedy zase niečo chýba, ubúda.

Medzi najčastejšie príznaky pozitívne príznaky patria:

  • Bludy: falošné presvedčenia, ktoré nie sú založené na realite. Človek je napríklad presvedčený, že ho niekto sleduje, ovplyvňuje alebo mu chce ublížiť.
  • Halucinácie: človek vníma veci,  ktoré neexistujú, napríklad počuje hlasy, vidí neexistujúcich ľudí alebo objekty, cíti nezvyčajné pachy.
  • Dezorganizované myslenie a reč: poruchy myslenia sa prejavia aj v reči, ktorá môže pôsobiť zmätene a chaoticky, človek sa správa bizarne alebo nedôverčivo. 

    Negatívne príznaky sa prejavia ako stiahnutie sa a väčšia uzavretosť, znížená motivácia až apatia, slabšie prežívanie a vyjadrovanie emócií až strata záujmu o potešenie. 

Presná príčina schizofrénie nie je známa, ale ide o ochorenie, ktoré má biologickú podstatu. Dedičnosť sa podpisuje na vyššej náchylnosti na schizofréniu a faktory v prostredí, napríklad závažné záťažové situácie, môžu spustiť ochorenie alebo zapríčiniť jeho návrat (relaps). 

Schizofrénia sa nedá vyliečiť, ale vhodnou liečbou je možné  kontrolovať a zmierniť jej príznaky. Liečba schizofrénie zahŕňa:

  • Hospitalizácia: pri akútnom vzplanutí choroby býva často potrebná hospitalizácia na psychiatrickom oddelení. 
  • Užívanie liekov: pri schizofrénii sa užívajú antipsychotiká, zmierňujú príznakyschizofrénie, ako sú bludy a halucinácie.
  • Psychoterapia: pomáha pacientom s pochopením ich choroby a zvládaním symptómov.
  • Sociálna rehabilitácia: pomáha pacientom začleniť sa do spoločnosti aj s ochorením a lepšie zvládnuť zmeny, ktoré im choroba do života priniesla.

Prognóza schizofrénie sa líši u jednotlivých pacientov. S včasnou diagnózou a liečbou môže mnoho pacientov viesť plnohodnotný a produktívny život.

Včasná diagnóza a liečba schizofrénie je dôležitá pre zmiernenie symptómov a prevenciu komplikácií či návratu akútnej fázy ochorenia. Ak máte podozrenie, že vy alebo niekto z vašich blízkych trpí schizofréniou, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.