Sociálna fóbia

Sociálna fóbia, známa aj ako aj pod pojmom sociofóbia, je úzkostná porucha charakterizovaná silným strachom z jednej alebo viacerých sociálnych situácií. Človek trpiaci sociálnou fóbiou sa obáva, že bude v spoločnosti posudzovaný, kritizovaný alebo odmietnutý, a preto sa vyhýba rôznym spoločenským aktivitám.

Medzi najčastejšie príznaky sociálnej fóbie zaraďujeme:

 • Strach z verejného vystupovania: prezentácie, prednášky, vystúpenia pred publikom.
 • Strach z interakcie s cudzími ľuďmi: nadväzovanie, konverzácie, zoznamovanie sa.
 • Strach z jedenia a pitia v prítomnosti iných ľudí: obavy z trasu rúk, červenania sa.
 • Strach z písania pred inými ľuďmi: obavy z trasu rúk, zlyhania.
 • Strach z účasti na spoločenských podujatiach: párty, oslavy, stretnutia s priateľmi.

Sociálna fóbia sa môže prejavovať aj rôznymi fyzickými symptómami:

 • Červenanie sa.
 • Potenie.
 • Tras rúk.
 • Búšenie srdca.
 • Nevoľnosť.
 • Závraty.

Sociálna fóbia môže mať vážny dopad na život človeka. Môže viesť k:

 • Izolácii a stiahnutiu sa zo spoločenského života.
 • Problémy v práci a v škole.
 • Nízke sebavedomie.
 • Depresia a úzkosť.

Sociálna fóbia sa dá úspešne liečiť rôznymi metódami:

 • Terapia: Psychoterapia, kognitívno-behaviorálna terapia (KBT).
 • Lieky: Antidepresíva, anxiolytiká.

Tipy pre zvládanie sociálnej fóbie:

 • Postupná expozícia: vystavujte sa postupne obávaným situáciám.
 • Relaxačné techniky: dýchacie cvičenia, meditácia.
 • Pozitívne myslenie: zamerajte sa na svoje silné stránky a úspechy.
 • Podpora blízkych: rodina a priatelia vám vedia pomôcť a povzbudiť vás.

Sociálna fóbia je liečiteľná porucha. Ak máte podozrenie, že vy alebo niekto z vašich blízkych trpí sociálnou fóbiou, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.