Strach

Strach je prirodzená ľudská emócia, ktorá vzniká ako reakcia na vnímané hrozby a nebezpečenstvo. Je to vrodený mechanizmus, ktorý nám pomáha prežiť v nebezpečných situáciách. Avšak, strach sa môže stať aj ochromujúcou prekážkou, ktorá bráni v živote a dosahovaní cieľov.

Typy strachu:

 • Akútny strach: Krátkodobá reakcia na bezprostredné nebezpečenstvo.
 • Chronický strach: Dlhodobý strach, ktorý môže prerásť do úzkosti a fóbií.
 • Racionálny strach: Opodstatnený strach z reálnych hrozieb.
 • Iracionálny strach: Strach z nepravdepodobných alebo nereálnych hrozieb.

Strach sa môže prejavovať rôznymi fyzickými a psychickými symptómami, ako napríklad:

 • Zvýšená srdcová frekvencia,
 • potenie,
 • tras,
 • nevoľnosť,
 • závraty,
 • ťažkosti s dýchaním,
 • panika,
 • úzkosť,
 • depresia.

Strach má aj svoje dôležité funkcie:

 • Ochranný mechanizmus: Motivuje nás k vyhýbaniu sa nebezpečenstvu.
 • Učenie a adaptácia: Pomáha nám učiť sa z chýb a prispôsobiť sa novým situáciám.
 • Motivácia: Môže nás motivovať k dosiahnutiu cieľov.

Strach sa stáva problémom, keď:

 • Je prehnaný a iracionálny.
 • Bráni v bežných aktivitách a dosahovaní cieľov.
 • Spôsobuje úzkosť a depresiu.

V situáciách, keď náš mozog zachytí nebezpečenstvo, reagujeme podvedome útokom, útekom, alebo zamrznutím. Pokiaľ zdroj ohrozenia môžeme premôcť, prirodzene volíme útok, pokiaľ môžeme odísť, volíme útek. V situácicách, , keď nemôžeme utiecť ani zaúťočiť, volíme podvedome zamrznutie , aby agresor stratil o nás záujem. V situáciách, keď nie je ani jedna z možností možná, môže dôjsť ku kolapsu.

Existuje mnoho stratégií, ktoré nám pomôžu zvládať strach:

 • Identifikácia spúšťačov: Pochopenie, čo vyvoláva strach.
 • Relaxačné techniky: Dýchacie cvičenia, meditácia, relaxácia.
 • Expozícia: Postupné vystavovanie sa obávaným situáciám.
 • Kognitívno-behaviorálna terapia: Zmena negatívnych myšlienok a správania.
 • Medikamentózna liečba: V závažných prípadoch antidepresíva a anxiolytiká.
 • Gestaltterapia: práca s telom, uvedomenie si podstaty strachu, vlastných pocitov, potrieb,a spracovanie situácie prostredníctvom terapie.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.