Sugescia

Sugescia je proces ovplyvňovania myšlienok, pocitov a správania iných ľudí bez ich vedomého úsilia. Môže sa uskutočňovať verbálne (slovami) alebo neverbálne (gestami, mimikou, tónom hlasu).

Sugescia má široké spektrum využitia v rôznych oblastiach, ako napríklad:

 • Medicína: Používa sa pri liečbe rôznych psychických a psychosomatických porúch, ako napríklad fóbie, úzkosť, depresia, bolesť.
 • Psychoterapia: Sugescia je dôležitou súčasťou rôznych psychoterapeutických techník, ako napríklad hypnóza, kognitívno-behaviorálna terapia.
 • Marketing: Sugescia sa používa v reklamných kampaniach na ovplyvňovanie spotrebiteľského správania.
 • Politika: Sugescia sa používa v politických kampaniach na ovplyvňovanie voličov.

Typy sugescie:

 • Priama sugescia: Jasne a priamo vyjadrená sugescia, napríklad "Budete sa cítiť uvoľnene a pokojne."
 • Nepriama sugescia: Sugescia vyjadrená menej priamo, napríklad "Toto kreslo vyzerá veľmi pohodlne."
 • Placebo efekt: Sugescia, že liek alebo liečba má liečivé účinky, aj keď v skutočnosti nemá.

Sugestibilita je ovplyvnená rôznymi faktormi, ako napríklad:

 • Vek: Deti a starší ľudia sú obvykle sugestibilnejší ako dospelí.
 • Únava: Unavení ľudia sú obvykle sugestibilnejší ako oddýchnutí ľudia.
 • Stres: Ľudia v strese sú obvykle sugestibilnejší ako ľudia v pokoji.
 • Dôvera: Ľudia, ktorí dôverujú osobe, ktorá im sugesciu dáva, sú obvykle sugestibilnejší.

Sugescia je mocný nástroj, ktorý by sa mal používať eticky a zodpovedne. Je dôležité, aby osoba, ktorá sugesciu dáva, zvážila jej potenciálne následky a aby ju používala len v prospech druhej osoby.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.