Temperament

Temperament je vrodená predispozícia k určitým typom správania a reakcií na podnety. Je to základný kameň našej osobnosti a ovplyvňuje, ako vnímame svet, ako sa s ním vyrovnávame a ako komunikujeme s ostatnými.

Existuje viacero typologických systémov temperamentu, avšak jeden z najznámejších je Hippokratova a Galénova teória štyroch temperamentov:

 • Sangvinik: Veselý, optimistický, energický, spoločenský, ľahko sa prispôsobuje.
 • Melancholik: Smutný, pesimistický, introvertný, hĺbavý, citlivý.
 • Flegmatik: Pokojný, vyrovnaný, pomalý, ľahostajný, ťažko sa vzrušuje.
 • Cholerik: Rýchly, impulzívny, dominantný, agresívny, ťažko sa ovláda.

Temperament sa prejavuje v rôznych vlastnostiach, ako napríklad:

 • Aktivita: Úroveň energie a dynamiky správania.
 • Emocionalita: Intenzita a prejavy emócií.
 • Sociabilita: Potreba a záujem o interakciu s ostatnými.
 • Plasticita: Schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám.
 • Impulzivita: Sklon k unáhleným reakciám.
 • Vytrvalosť: Schopnosť sústrediť sa na ciele a dokončiť úlohy.

Temperament ovplyvňuje rôzne aspekty nášho života, ako napríklad:

 • Výber povolania: Ľudia s rôznymi temperamentami sa hodia pre rôzne typy práce.
 • Vzťahy: Temperament môže ovplyvňovať kompatibilitu partnerov a dynamiku vzťahov.
 • Zvládanie stresu: Ľudia s rôznymi temperamentami reagujú na stres rôznymi spôsobmi.
 • Zdravie: Temperament môže súvisieť s predispozíciou k určitým psychickým a psychosomatickým poruchám.

Temperament je vrodený, ale nie je nemenný. V priebehu života sa môže formovať a ovplyvňovať prostredím, výchovou a skúsenosťami.

Dôležité upozornenie:
Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.