Terapia

Terapia je cielený proces, ktorý podporuje psychický a emočný well-being človeka. Pomáha nám riešiť rôzne problémy, rozvíjať naše zručnosti a dosahovať naše ciele. Existuje mnoho rôznych typov terapie, ktoré sa líšia svojím prístupom a technikami, ale všetky sa zameriavajú na to, aby nám pomohli žiť šťastnejší a plnohodnotnejší život.

Typy terapie:

 • Psychodynamická terapia: Zameriava sa na pochopenie vplyvu minulých skúseností na naše súčasné správanie a prežívanie.
 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Zameriava sa na rozpoznanie a zmenu negatívnych myšlienkových vzorcov a správania.
 • Humanistická terapia: Zameriava sa na rozvoj sebauvedomenia a potenciálu človeka.
 • Individuálna terapia (Adlerovská): Na klienta sa pozerá ako na celok jeho minulosti, prítomnosti ale aj budúcnosti. Pracuje veľa s povzbudzovaním, dodávaním odvahy a tým, ako sa čo najlepšie zaradiť do spoločnosti.
 • Katatýmne imaginatívna psychoterapia: Tento prístup je založený na práci s tzv. imagináciami. Imaginácie sú riadené terapeutom počas terapeutického procesu, aby klient nepracoval so svojím nevedomím sám, ale v spolupráci odborníka.  
 • Existenciálna psychoterapia (rieši otázky zmyslu života a jeho hľadania) mnohé ďalšie. 

Typy terapie (iné delenie):

 • Individuálna: V centre diania je jednotlivec, ktorý rieši svoj problém. 
 • Rodinná terapia: Zameriava sa na zlepšenie komunikácie a fungovania v rodine.
 • Skupinová terapia: Poskytuje podporu a zdieľanie skúseností s ostatnými.
 • Párová: V centre diania sú dva jednotlivci tvoriaci pár. Terapeut pracuje s oboma naraz, objektívne a prijmajúco oba pohľady na vec. Dynamika práce je tým pádom komplexnejšia, lebo tam vstupuje viacero uhľov pohľadu. 
Kedy vyhľadať terapiu

Terapia môže byť užitočná pre každého, kto sa chce vyrovnať s ťažkými životnými situáciami, zlepšiť svoje duševné zdravie alebo rozvíjať svoje osobnostné rysy. Niektoré z dôvodov, pre ktoré by ste mohli vyhľadať terapiu, sú:

 • Psychické problémy: Depresia, úzkosť, fóbie, bipolárna porucha.
 • Ťažké životné udalosti: Trauma, strata blízkej osoby, rozvod, zmena zamestnania.
 • Problémy vo vzťahoch: Konflikty s partnerom, rodinou, deťmi.
 • Nízke sebavedomie: Sebapochybnosti, pocit menejcennosti.
 • Závislosti: Alkohol, drogy, hazardné hry.

Ak sa človek aj nenájde vo vyššie uvedenom zozname, každý problém je špecifický a individuálny. To čo je pre jedného problémom pre iného nemusí. Takže ak sa jednoducho človek cíti zle a potrebuje pomoc, tak by mal ísť na terapiu.

Ako nájsť terapeuta alebo terapeutku

Existuje mnoho spôsobov, ako nájsť terapeuta/terapeutku:

 • Odporúčania od lekára, psychológa, alebo známych.
 • Vyhľadávanie online: Zoznam terapeutov na stránkach psychologických združení, poisťovní, alebo webové stránky terapeutov.
 • Kontaktovanie psychologického centra alebo ambulancie.
Priebeh terapie

Terapia sa zvyčajne uskutočňuje formou individuálnych stretnutí s terapeutom, ktoré trvajú 45 až 60 minút. Frekvencia stretnutí sa môže líšiť v závislosti od individuálnych potrieb. Terapia môže trvať niekoľko týždňov, mesiacov, alebo aj rokov.

Dôležitosť terapie

Terapia môže mať mnoho pozitívnych účinkov na náš život:

 • Zlepšenie duševného zdravia: Zníženie príznakov úzkosti, depresie, a iných psychických porúch.
 • Rozvoj osobnostných zručností: Lepšia komunikácia, zvládanie stresu, budovanie zdravých vzťahov.
 • Zvýšenie sebavedomia: Pocit vlastnej hodnoty a sebadôvery.
 • Zlepšenie kvality života: Zvýšenie spokojnosti a radosti zo života.

Terapia je cenný nástroj, ktorý nám môže pomôcť prekonať rôzne životné výzvy a dosiahnuť naše ciele. Ak sa cítite zahltení, stratení, alebo ak chcete jednoducho zlepšiť svoj život, terapia vám môže pomôcť na ceste k lepšej verzii seba samého.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.