Viktimizácia

Viktimizácia je proces, v ktorom sa osoba stáva obeťou trestného činu, násilia alebo inej formy nespravodlivosti. Môže sa prejaviť rôznymi spôsobmi, napríklad fyzickým napadnutím, krádežou, diskrimináciou, či emocionálnym zneužívaním.

Typy viktimizácie:

  • Fyzická viktimizácia: Zahŕňa fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví, alebo vraždu.
  • Emocionálna viktimizácia: Zahŕňa ponižovanie, urážanie, vyhrážanie, alebo emocionálne zneužívanie.
  • Sexuálna viktimizácia: Zahŕňa sexuálne napadnutie, znásilnenie, alebo sexuálne obťažovanie.
  • Diskriminačná viktimizácia: Zahŕňa znevýhodňovanie osoby na základe jej rasy, etnickej príslušnosti, náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, alebo inej charakteristiky.

Viktimizácia môže mať na obete vážne a dlhodobé následky, ako napríklad:

  • Fyzické zranenia: Bolesť, poranenia, invalidita.
  • Psychické traumy: Posttraumatická stresová porucha, úzkosť, depresia, poruchy spánku.
  • Sociálne problémy: Strata dôvery v ľudí, sociálne stiahnutie, problémy v práci alebo v škole.

Ak ste sa stali obeťou viktimizácie, je dôležité:

  • Vyhľadať pomoc: Obráťte sa na políciu, krízové centrum, alebo na odborníka na pomoc obetiam.
  • Postarať sa o svoje fyzické a psychické zdravie: Vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte fyzické zranenia. Využite psychologickú pomoc na spracovanie traumy.
  • Hľadať podporu: Obráťte sa na rodinu, priateľov, alebo na podpornú skupinu pre obete.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.