Závislosť

Závislosť je chronické, relapsujúce ochorenie mozgu, ktoré sa vyznačuje nutkavou potrebou užívať drogy, alkohol, alebo iné návykové látky, napriek škodlivým následkom. Závislosť ovplyvňuje mozog a správanie človeka a vedie k vážnym problémom v jeho živote.

Príčiny závislosti:

 • Genetické faktory: Niektorí ľudia sú geneticky predisponovaní k závislosti.
 • Biologické faktory: Zmeny v mozgu vplyvom užívania návykových látok vedú k závislosti.
 • Psychologické faktory: Ľudia s psychickými poruchami, ako je depresia alebo úzkosť, sú náchylnejší k závislosti.
 • Sociálne faktory: Sociálne prostredie a tlak okolia môže hrať rolu v rozvoji závislosti.

Príznaky závislosti:

 • Nutkavá potreba užívať návykovú látku: Závislý človek má silnú túžbu užívať drogy, alkohol, alebo iné návykové látky.
 • Strata kontroly: Závislý človek nedokáže kontrolovať svoje užívanie návykových látok.
 • Nárast tolerancie: vyžadovanie vyšších dávok, aby sa dosiahol účinok pôvodne dosiahnutý nižším množstvom.
 • Postupne zanedbávanie iných záujmov v prospech užívania.
 • Pokračovanie v užívaní napriek škodlivým následkom: Závislý človek užíva drogy, alkohol, alebo iné návykové látky aj napriek tomu, že mu to ničí život.
 • Abstinenčné príznaky: Závislý človek má abstinenčné príznaky, keď prestane užívať návykovú látku.

Dôsledky závislosti:

 • Zdravotné problémy: Závislosť môže viesť k vážnym zdravotným problémom, ako je rakovina, srdcové choroby, epileptické záchvaty a poškodenie pečene.
 • Psychické problémy: Závislosť môže viesť k psychickým problémom, ako je depresia, úzkosť, a psychóza.
 • Sociálne problémy: Závislosť môže viesť k problémom v práci, v škole, a v rodinných vzťahoch.
 • Finančné problémy: Závislosť môže viesť k finančným problémom a strate majetku.

Na liečbu závislosti sa používa viacero typov terapie

1. Psychoterapia:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Táto terapia sa zameriava na zmenu myšlienok a správania, ktoré vedú k závislosti.
 • Psychodynamická terapia: Táto terapia sa zameriava na pochopenie a riešenie nevedomých konfliktov, ktoré prispievajú k závislosti.
 • Motivačná terapia: Táto terapia sa zameriava na zvýšenie motivácie klienta k liečbe a zmene správania.
 • Rodinná terapia: Táto terapia zahŕňa celú rodinu klienta a pomáha im vyrovnať sa s jeho závislosťou.

2. Farmakologická liečba:

V niektorých prípadoch sa na liečbu závislosti používajú aj lieky. Tieto lieky môžu pomôcť zmierniť abstinenčné príznaky a cravings (nutkanie na drogu).

3. Alternatívna liečba:

Niektorí klienti sa okrem klasickej liečby uchyľujú aj k alternatívnym metódam, ako napríklad:

 • Akupunktúra: Táto metóda stimuluje určité body na tele pomocou tenkých ihiel.
 • Masáž: Táto metóda môže pomôcť zmierniť stres a úzkosť.
 • Jóga a meditácia: Tieto metódy môžu pomôcť klientovi upokojiť sa a sústrediť sa na prítomnosť.

Typ terapie, ktorá je najvhodnejšia pre klienta, závisí od rôznych faktorov:

 • Typ závislosti
 • Závažnosť závislosti
 • Individuálne potreby klienta
 • Preferencie klienta

Dôležitá je komplexná liečba, ktorá kombinuje rôzne prístupy. Dôležité je identifikovať spúšťače návykového správania a hľadať cesty, ako prerušiť reťazce emócií, správania či myšlienok ktoré vedú k spúšťaču.

Okrem terapie je dôležitá aj:

 • Sociálna podpora: Klient potrebuje podporu od svojej rodiny a priateľov.
 • Zariadenia sociálnej rehabilitácie: Tieto zariadenia poskytujú klientom podporu a pomoc pri reintegrácii do spoločnosti.
 • Forma doliečovania: Anonymní alkoholici (AA), NA (skupiny pre narkomanov) , GA (skupiny pre patologických hráčov), EA (emočná skupina), Al-ANON (skupiny pre rodinných príslušníkov)

Liečba závislosti je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje vytrvalosť a odhodlanie. S pomocou je však možné viesť plnohodnotný život abstinenta.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.