Alexandra Martinská

Ako terapeut a psychológ pracujúci pod supervíziou, sa s radosťou hlásim k „rogeriánskym psychoterapeutom“. Princípy prístupu zameraného na človeka, silno rezonujú s mojim pohľadom na svet a na ľudí v ňom, či už sú to rodina a kamaráti, alebo klienti, či kolegovia. Verím, že každý z nás má v sebe potenciál, prežívať svoj život ako naplňujúci, len ho potrebuje objaviť. V úzkom kontakte so svojimi klientami a blízkymi osobami, si každý deň overujem, že byť sám sebou a žiť svoj život slobodne, je možné, iba ak nám niekto umožní zažiť si bezpečný vzťah, ktorý je zároveň liečivý. Vo svojej práci s deťmi a dospelými, staviam na takomto vzťahu, v ktorom sa opieram o svoju autenticitu, empatické počúvanie a bezpodmienečné prijatie.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  50€ / 50 min

Skúsenosti

5 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Alexandra poskytuje sedenia len online.

Témy

 • Depresia
 • Sebarozvoj
 • Strata zmyslu života
 • Suicidálne myšlienky
 • Úzkosť
 • Vyhorenie
 • Zomieranie

Prístup

Na klienta zameraná terapia (CCT) a Prístup zameraný na človeka (PCA), je nielen pracovným nástrojom terapeuta, ale aj spôsobom jeho vlastného bytia. Počas terapeutického procesu terapeut vytvára také vzťahové podmienky, v ktorých klient môže bezpečne a bez hodnotenia objavovať to, kým skutočne je a rozvíjať sa v smere, aký on sám potrebuje.

Vzdelanie

 • Magisterské štúdium - Jednoodborová psychológia, FSVaZ, UKF, Nitra
 • Supervízna časť - Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, PCA Inštitút Brno
 • Základná časť - Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, PCA Inštitút, Brno
 • 2023: Základný kurz EEG biofeedbacku, EEG biofeedback institut, Praha
 • 2022 – súčasnosť: Špecializačné štúdium klinickej psychológie, FiF UK, Bratislava
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.