Andrea Hrašková

„Už len tým, že lepšie porozumieme sami sebe, môžeme vo svojom živote veľa zlepšiť.“ Rozumiem modernému štýlu súčasného života, kedy sú na nás kladené čoraz vyššie nároky a zvyšuje sa tlak na náš výkon a výsledky, čo môže spôsobiť zmenu nálady, únavu, úzkostné prežívanie,... Zameriavam sa na pozitívne stránky osobnosti a na odhalenie potenciálu, ktorý je mnohokrát v ľuďoch skrytý. Spoločne odhalíme Vaše pozitívne vlastnosti a schopnosti, ktoré môžete aktívne využiť v bežnom živote. Pomôžem Vám zorientovať sa v ňom a spolu nájdeme cestu k efektívnemu fungovaniu v živote, či k zmierneniu negatívneho prežívania, napr. úzkosti, depresívneho ladenia, nespokojnosti, neistoty,... Spolu budeme pracovať na tom, aby sme docielili Vašu čo najväčšiu spokojnosť s využitím Vášho osobného potenciálu pre ľahšie zvládanie rôznych životných situácii.

Cestu k sebe môžeme spoločne hľadať dvoma spôsobmi – klasicky formou rozhovoru alebo prostredníctvom novšej metódy zvanej neurofeedback. Neurofeedback je psychologicko- medicínska metóda pochádzajúca z USA, ktorá bezbolestne umožňuje reguláciu a harmonizáciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho EEG prístroja. Ciele sú s klientom formulované individuálne. Toto riešenie je možné využiť pri širokej škále problémov duševného zdravia. Je možné túto metódu využiť na zvýšenie koncentrácie, relaxácie, pri psychickej záťaži, u športovcov alebo pri širokom spektre ťažkostí ako úzkosť, nespavosť a poruchy spánku, migrény, panické ataky, vyhorenie, ADHD, znížená pozornosť, poruchy učenia, PTSD a mnohé iné. Spoločne môžeme rozanalyzovať, ktorá metóda je pre Vás vhodnejšou a efektívnejšou.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  45€ / 50 min

 • Neurofeedback, úvodné sedenie:

  30€ / 40 min

 • Neurofeedback, pokračujúce sedenie:

  45€ / 50 min

 • Individuálne + neurofeedback:

  60€ / 90 min

 • Arteterapia:

  50€ / 100 min

Skúsenosti

6 rokov

Jazyky

slovenčina

Prístup

Využívam metódy neuropsychológie, schématerapie a nového prístupu pozitívnej psychológie, ktorá skúma oblasti života človeka, ktoré zvyšujú prežívanie šťastia a spokojnosti. Prijímam klienta presne takého, aký je. Pomocou metód neuropsychológie sa zameriavam na vzťah medzi jednotlivými funkciami častí mozgu, ktorých činnosť súvisí s našim každodenným správaním a vnímaním.

Vzdelanie

  1. Lekárska fakulta Univerzity Karlovy v Prahe – odbor Klinická Neuropsychológia
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta – atestácia z klinickej psychológie
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta – odbor psychológia
 • Slovenský inštitút schématerapie - Výcvik individuálnej schématerapie
 • EEG Neurofeedback Inštitút v Prahe - Výcvik EEG Neurofeedback
 • EEG Neurofeedback Inštitút v Prahe – ADHD a Neurofeedback
 • Slovenská arteterapeutická spoločnosť - Výcvik arteterapie
 • ISZ - Systemický rozhovor
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.