Anna Huray Štekrová

Po ukončení štúdia v Londýne som sa rozhodla vrátiť na Slovensko, aby som svoje skúsenosti pretavila do praxe v našom kultúrnom kontexte. V súkromnej terapeutickej praxi sa venujem klientom s ťažkosťami vo sfére vzťahov, sebapoznania a rodičovstva. Pracujem v kontexte systemickej psychoterapie, kde úlohou terapeuta je podnecovať žiadúcu zmenu pomocou techník, ktoré sú užitočné, rešpektujúce a príjemné. Pomôžem vám identifikovať a posilniť vaše zdroje, ktoré vám umožnia zvládať náročné životné situácie a výzvy aj bez dlhodobej terapeutickej pomoci. Pracujem aj s pármi a rodinami, ktoré sú pripravené priniesť zmenu do svojho fungovania. Spoločne odhalíme, čo vo vašich životoch nefunguje a nájdeme nové spôsoby riešenia situácií.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  50€ / 50 min

  in English

  +10

  od 18:00

  +5

 • Párové / Rodinné:

  85€ / 80 min

  in English

  +15

  od 18:00

  +5

 • Intenzívne:

  70€ / 80 min

  in English

  +15

  od 18:00

  +5

Skúsenosti

6 rokov

Jazyky

slovenčinaEnglish

Adresa

Anna poskytuje sedenia len online.

Prístup

Vytváram bezpečnú atmosféru pre spoločný dialóg, založený na vzájomnom rešpekte, s cieľom vytvoriť priestor pre zmeny vo vašom živote. Namiesto detailného skúmania problému, budeme spoločne rozvíjať jeho možné riešenia. Zameriame sa aj na podporu vašej kompetencie a schopnosti zvládať ťažkosti samostatne, bez dlhodobej terapeutickej pomoci.

Vzdelanie

 • 2020 - 2022, Psychoterapeutický výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii (200 hodín), ISZ KE, Košice

 • 2021, Psychológia (Mgr.), Trnavská Univerzita, Trnava, rozdielové skúšky pre zrovnoprávnenie vzdelania zo zahraničia

 • 2016 – 2018, Psychológia zdravia (MSc.), University College London, Londýn

 • 2012 - 2015, Jednoodborová Psychológia (Bc.), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 • 2023, Výcvik v supervízii v pomáhajúcich povolaniach (240 hodín), [Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, Bratislava] (https://akademiaes.sk/). Od 2024 v zozname supervízorov MPSVaR SR.

 • 2021, Výcvik v klinickom využití AAI (Adult attachment interview), 16hod, Institut Natama,1. lékařská fakulta UK, Praha

 • 2020, Asistovaný kontakt Krok po kroku, CoachingPlus

 • 2020, Vyhodonocovanie rizík v sociálno-právnej ochrane detí, LUMOS

 • 2020, Vyhodnocovanie potrieb dieťaťa, LUMOS

 • 2019, Školenie neformálneho a zážitkového vzdelávania Marker CS, Ministerstvo školstva SR, Erasmus+

Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.