Anna Mondeková

Som vyštudovaná psychologička a psychoterapeutka v prístupe zameranom na riešenie. Počas štúdia som pracovala s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Neskôr som sprevádzala rodiny v Centre výchovy k rodičovským zručnostiam. Venovala som sa aj športovej psychológii a spolupracovala s českou reprezentáciou v dráhovej cyklistike. Od roku 2022 mám vlastnú psychologickú prax. Cítim veľkú radosť, keď môžem druhých ľudí podporiť na ich ceste za spokojnejším životom. S klientmi nachádzame odpovede na to, čo pre nich znamená šťastný život, učíme sa vnímať ich vlastnú hodnotu, byť autentický, mať láskavejší vzťah k sebe a spokojnejšie a harmonickejšie vzťahy s druhými. Rada sa vzdelávam a integrujem nové prístupy do svojej praxe.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    50€ / 50 min

Skúsenosti

6 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Anna poskytuje sedenia len online.

Prístup

Do nášho rozhovoru budem prinášať láskavosť, prijatie, rešpekt a autenticitu. Namiesto detailného skúmania problému, budeme rozvíjať riešenia. Podporím Vás v sebapoznaní, v sebaprijatí a v autentickom vyjadrení toho, kým skutočne ste. Možno spolu odkryjeme nefunkčné presvedčenia, vnesieme porozumenie do emócií a podporíme ich zdravé vyjadrenie.

Vzdelanie

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Odbor Psychológia, špecializácia klinická a poradenská psychológia 2004 - 2009
  • Komplexny výcvik v terapii a poradenstve zameranom na riešenie 2011 - 2015
  • Hypnoterapia zameraná na riešenie - využitie priamych a nepriamych sugescií pri spoluvytváraní riešenia s klientmi
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.