Jana Fondrková

Práca psychológa je pre mňa poslaním. VŠ vzdelanie v odbore psychológia som ukončila v roku 2013. Odvtedy som získala pracovné skúsenosti ako školská psychologička a psychologička v Centre pre deti a rodiny. Vo výchove a rodičovstve mi viac skúseností ako škola dala moja rodina a deti. V práci je pre mňa samozrejmosťou neustále vzdelávanie. Naša cesta životom nie je vždy jednoduchá. Občas sa na nej stretneme s prekážkami, ktoré nevieme bez pomoci prekonať. Ponúkam Vám bezpečný priestor, v ktorom budeme spoločne pracovať na ich odstránení. Súčasťou mojej práce je udržiavať nádej aj keď vy ju práve nevidíte.

Cenník sedení

 • Indidivuálne:

  55€ / 50 min

  cez víkend

  +5

Skúsenosti

9 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Jana poskytuje sedenia len online.

Prístup

Vychádzam z prístupu zameraného na riešenie. V živote môžeme mať dve túžby po zmene. Ak ste zaplavení negatívnymi emóciami budeme spoločne pracovať na ich odstránení. Ak sa chcete rozvíjať budeme pracovať na dosiahnutí úspechu a znásobení pozitívnych pocitov. Kladiem dôraz na malé úspechy, Vaše ciele a hľadanie silných stránok.

Vzdelanie

 • Komplexný program bilaterálnej integrácie, Centrum Avare, 2024
 • Lektor 100h, Inšpirácia, 2024
 • Krízová intervencia 50h, IOR, 2024
 • KUPREV, Kuprog, CZ, 2024
 • KUPOZ, Kuprog CZ, 2023
 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách 240h, Akadémia Edity Steinovej, 2023. Zapísaná v zozname supervízorov MPSVR SR pod číslom 236. sp. 28972/2023-M_OSSODRZS
 • Rozvoj kognitívnych funkcií R. Feuersteina (FIE I.), 80h, ATC Praha, 2014
 • UCM Trnava, PhDr.,2014
 • UCM Trnava, Mgr.,2013
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.