Jana Molentová

Pracujem ako psychologička v Centre pre deti a rodiny (do 1.1.2019 v Detskom domove). Na tejto pozícii som 7 rokov. Momentálne ako frekventantka výcviku pracujem s klientami pod supervíziou. Počas mojej praxe som sa stretla s mnohými príbehmi a ťažkými osudmi. Verím, že práve terapia a podmienky, ktoré pre človeka vytvára je vhodnou cestou k budovaniu vnútornej sily a istoty, ktorá mu pomôže pri prekonávaní náročných situácií a plnohodnotnému prežívaniu života.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  35€ / 50 min

  cez víkend:

  +5

Skúsenosti

7 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Jana poskytuje sedenia len online.

Témy

 • Bezpečné rodičovstvo
 • Depresia
 • Detské poradenstvo
 • Náročné životné situácie
 • Rodičovské zručnosti
 • Sebarozvoj
 • Stres
 • Úzkosť
 • Výchova a vzdelávanie detí

Prístup

V mojej práci využívam na klienta zameraný prístup podľa C. G. Rogersa. Počas spoločnej práce s klientom sa snažím byť jeho rovnocenným partnerom a sprevádzať ho na ceste k jeho sebapoznaniu a rozvoju. Snažím sa pozerať na svet jeho očami a zároveň nachádzať a pomáhať rozvíjať jeho vlastné zdroje potrebné pre prežívanie plnohodnotného života.

Vzdelanie

 • Jednoodborová psychológia, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Frekventantka psychoterapeutického výcviku na Inštitúte PCA, Brno
 • Frekventantka Certifikovaného výcviku vzťahovej väzby zameranom na DDP terapiu.
 • V rámci svojho sebarozvoja sa zúčastňujem vzdelávaní zameraných na traumu a výchovu detí.
 • Zúčastňujem sa odborných konferencií, seminárov, prednášok a workshopov, absolvujem pravidelnú supervíziu, čítam odbornú literatúru a sledujem odborné dokumenty.
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.