Jana Molentová

Pracujem ako psychologička v Centre pre deti a rodiny (do 1.1.2019 v Detskom domove). Na tejto pozícii som 8 rokov. Počas mojej praxe v centre som sa stretla s mnohými príbehmi a ťažkými osudmi. Na platforme ksebe pôsobím od februára 2022. Verím, že práve terapia a podmienky, ktoré pre človeka vytvára je vhodnou cestou k budovaniu vnútornej sily a istoty, ktorá mu pomôže pri prekonávaní náročných situácií a plnohodnotnému prežívaniu života. V rámci svojho sebarozvoja sa zúčastňujem vzdelávaní zameraných na traumu a výchovu detí. Zúčastňujem sa odborných konferencií, seminárov, prednášok a workshopov, absolvujem pravidelnú supervíziu, čítam odbornú literatúru a sledujem odborné dokumenty.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  45€ / 50 min

  cez víkend

  +10

Skúsenosti

8 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Jana poskytuje sedenia len online.

Prístup

V mojej práci využívam na klienta zameraný prístup podľa C. G. Rogersa. Počas spoločnej práce s klientom sa snažím byť jeho rovnocenným partnerom a sprevádzať ho na ceste k jeho sebapoznaniu a rozvoju. Snažím sa pozerať na svet jeho očami a zároveň nachádzať a pomáhať rozvíjať jeho vlastné zdroje potrebné pre prežívanie plnohodnotného života.

Vzdelanie

 • Jednoodborová psychológia, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Poradentství a psychoterapie zaměřená na klienta dle C. R. Rogerse, Inštitút PCA, Brno
 • Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči, Attachemetnové centrum ATTA, z.s.
 • Dyadic Developmental Practice Psychotherapy a Parenting - level two, Dyadic Developmental Psychotherapy Institute
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.