Jaroslav Jarabica

Mám niekoľko ročné skúsenosti ako školský psychológ a poradensky psychológ v oblasti individuálnej, skupinovej práce s deťmi, mládežou, rodinou a párom. Počas štúdia na vysokej škole som pracoval na linke detskej pomoci, neskôr po skončení štúdia s mentálne postihnutými deťmi, dospelými, ich rodinou a ľuďmi s poruchami autistického spektra. Posledných 10 rokov sa venujem hlavne témam rodičovstva, vzťahov, rôznorodým problematikám vyplývajúcim z fungovania v školskom prostredí a problémom spojeným so životnými zmenami. Som hrdým otcom dvoch detí, ktoré mi neustále pripomínajú prirodzenú krásu života a manželom, ktorý miluje poznanie svojej ženy.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  40€ / 50 min

  cez víkend

  +10

 • Párové:

  45€ / 50 min

  cez víkend

  +5

Skúsenosti

16 rokov

Jazyky

slovenčinaEnglish

Adresa

Jaroslav poskytuje sedenia len online.

Prístup

Už počas vysokej školy ma oslovil PCA prístup (prístup zameraný na človeka), ktorého piliermi sú empatia, prijatie a autenticita, na ktorých zakladám i svoje fungovanie v poradenskom procese a prístupe ku klientovi.

Vzdelanie

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2007
 • Prvá atestácia podľa § 50 zákona č. 317/2009 zz – MPC Bratislava, 2018
 • Kurz spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít – MPC Bratislava, 2014
 • Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít – MPC Bratislava, 2014
 • Kurz mediačné zručnosti - školská mediácia –ARK Consluting, s.r.o., 2007
 • Tréning identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi – Ministerstvo vnútra SR a IOM medzinárodná organizácia pre migráciu, 2010
 • Workshop PCA v hrovej a filiálnej terapii – PCA inštitút Ister Bratislava, 2011
 • Workshop PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentami – PCA inštitút Ister Bratislava, 2011
 • Prístup zameraný na človeka v práci s deťmi a adolescentami – PCA Inštitút Ister Bratislava, 2011
 • Workshop integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch – Coachingplus Bratislava, 2012
 • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie – Centrum pre rodinu Kvapka, 2017
 • Workshop multidisciplinárne intervencie v rozvode – Coachingplus Bratislava, 2018
 • Rozvoj mentorských kompetencií - realizácia mentoringu a efektívna komunikácia – ProSchool s.r.o, 2022
 • Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii - 2023 prebieha
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.