Jitka Kneslová

Prácu psychologičky vnímam ako sprevádzanie detí a dospelých procesom lepšieho sebapoznania a osobného rastu. Detí aj dospelých sprevádzam a podporujem pri zvládaní rôznych životných situácií, či pocitov, ktoré prežívajú, pričom im poskytujem bezpečný priestor, podporu a usmernenie, ktoré potrebujú. Štyri roky (2014-2018) som sa venovala dospelým s depresívnym prežívaním a závislosťou. Od roku 2020 pracujem ako školská psychologička, pričom sa venujem prevažne deťom a ich rodičom. Nakoľko považujem za dôležitú súčasť plnohodnotného života aj profesijné naplnenie a spokojnosť, venujem sa aj kariérovému poradenstvu.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  45€ / 50 min

  cez víkend

  +5

 • Intenzívne:

  65€ / 80 min

  cez víkend

  +5

Skúsenosti

9 rokov

Jazyky

slovenčina

Prístup

V práci uplatňujem princípy Gestaltterapie. Zameriavam sa na vytvorenie bezpečného prostredia, kde sa budete cítiť bezpečne a prijatí. Ku každému pristupujem individuálne, s ohľadom na jeho pocity a potreby. Klientov podporujem pri osobnom rozvoji, sebaprijatí a budovaní dobrého vzťahu k sebe samému a plnohodnotnému životu.

Vzdelanie

 • Psychológia, bakalárske štúdium, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2008-2011)
 • Psychológia, magisterské štúdium, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2011-2013)
 • Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch (Coachingplus, 2014-2016)
 • Absolvovanie dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Gestaltterapii (2016-2021)
 • Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (2017)
 • Traumatizované deti a terapia hrou (2021)
 • Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie (2022) -Sebaregulácia, sebakontrola a aučenie (2023) -Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách (2021)
 • Kariérne poradenstvo (r. 2022)

Za tie roky som absolvovala množstvo kratších vzdelávaní na rôzne témy, napríklad šikanovanie, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie detí, autizmus, ,biofeedback, muzikoterapia, workshop zameraný na prácu s telom v Gestaltterapii a podobne.

Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.