Judita Majerová

K terapii ma priviedla cesta vlastného sebaspoznávania a sebarozvoja. Verím, že každý človek si zaslúži dostať bezpečný priestor, kde môže slobodne, bez hodnotenia a vlastným tempom skúmať to, čo prežíva a čo cíti. Priestor, kde si môže liečiť zranenia, objavovať kým skutočne je a rásť v smere, ktorý on sám potrebuje. Vo svojej praxi sa snažím takýto priestor ponúkať. Venujem sa najmä témam sebarozvoja, sebavedomia, vzťahov a rodovo podmieneného násilia. V živote sa snažím byť vnímavým a láskavým človekom. Balans hľadám v joge a mindfulness prístupe - vedomým bytím v prítomnosti.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    40€ / 50 min

Skúsenosti

4 roky

Jazyky

slovenčina

Prístup

Pri práci uvažujem rogeriánskym spôsobom. Ide o nedirektívny smer, ktorý stavia na bezpodmienečnom prijímaní, empatických reakciách a autenticite terapeuta/-tky. Ten/tá svojím postojom ku klientovi/-tke vytvára takú formu vzťahu, kde sa klient/-tka môže slobodne rozvíjať smerom, ktorý on/ona sám/-a považuje za zmysluplný.

Vzdelanie

  • Univerzita Komenského v Bratislave, FiF - psychológia (ukončené 2013)
  • Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta podľa C. R. Rogersa – Český inštitút PCA Brno (2022 - )
  • Práca s rodinou a vzťahová väzba – Coachingplus (ukončené 2021)
  • Krízová intervencia – IPčko (ukončené 2019)
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.