Juliana Weiss

Keď som pochopila, že zodpovednosť za svoje psychické zdravie je v mojich rukách, začali sa v mojom živote diať pozitívne zmeny. Vnímam túto cestu ako celoživotnú „prácu“ na sebe - pre seba. Niekedy sa dostávame do životných situácií, z ktorých nevidíme cestu von a nemáme vnútorné zdroje, aby sme to zvládli sami. Práve v takýchto chvíľach to najlepšie čo pre seba môžeme urobiť, je kontaktovať odborníka, psychológa, psychoterapeuta. Predsa keď si zlomíme nohu, tiež ideme k doktorovi.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  50€ / 50 min

Skúsenosti

5 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Juliana poskytuje sedenia len online.

Prístup

Terapeutický smer, z ktorého čerpám sa nevenuje zmene človeka ako takého, ale skôr hľadaniu jeho osobnej cesty, na ktorej žije v súlade so sebou a so životom. Informácie o tejto ceste prichádzajú aj cez nepríjemné zážitky a rôzne telesné i psychické symptómy. My im v našom procese dáme priestor informáciu odovzdať a vďaka tomu sa môžu stať zmysluplnými. Otvára sa tým priestor pre zaobchádzanie s konfliktami, osobnými ťažkosťami a sociálnymi výzvami ako zdrojmi pre osobný rast a zmenu. Pracujem aj s metódou EMDR, ktorá predstavuje komplexnú, integratívnu psychoterapeutickú liečbu, ktorá pomáha ľuďom zotaviť sa z problémov vyvolaných traumatickými udalosťami v ich živote.

Vzdelanie

 • Výcvik v metóde EMDR v Českom inštitúte pre psychotraumatológiu a EMDR - prebieha - pod supervíziou
 • Výcvik v Procesorientovanej psychoterapii - prebieha - pod supervíziou
 • Výcvik ASSYST Humanitarian Psychosocial Project (postupy pre stabilizáciu akútneho stresového syndrómu)
 • ASSYST pre deti
 • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúcich profesionálov
 • Vzdelávanie v programe Rodičia a rozvod
 • Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy
 • Dohovor o právach dieťaťa
 • Ochrana detí pred násilím
 • Domáce a rodovo podmienené násilie
 • Primárna intervencia v prípade zistenia násilia páchaného na dieťati
 • Dlhodobé následky traumy, znižovanie dopadu traumy, terapeutické metódy a postupy
 • Deti ako obete domáceho násilia
 • Psychológia snov (pod vedením prof. Antona Heretika)
 • Duly pre umierajúcich
 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia
 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pedagogická spôsobilosť na vyučovanie disciplín psychológie
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.