Juliana Weiss

Keď som pochopila, že zodpovednosť za svoje psychické zdravie je v mojich rukách, začali sa v mojom živote diať pozitívne zmeny. Vnímam túto cestu ako celoživotnú „prácu“ na sebe - pre seba. Niekedy sa dostávame do životných situácií, z ktorých nevidíme cestu von a nemáme vnútorné zdroje, aby sme to zvládli sami. Práve v takýchto chvíľach to najlepšie čo pre seba môžeme urobiť, je kontaktovať odborníka, psychológa, psychoterapeuta. Predsa keď si zlomíme nohu, tiež ideme k doktorovi. Je pre nás viac ako užitočné vedieť zaobchádzať s konfliktami, osobnými ťažkosťami a sociálnymi výzvami ako zdrojmi pre osobný rast a zmenu.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  35€ / 50 min

 • Párové:

  55€ / 90 min

Skúsenosti

4 roky

Jazyky

slovenčina

Adresa

Juliana poskytuje sedenia len online.

Témy

 • Depresia
 • Emočná stabilita
 • Intimita
 • LGBTQIA+ ally
 • Samota
 • Sebarozvoj
 • Sexualita
 • Trúchlenie
 • Úzkosť
 • Vzťahy
 • Závislosti
 • Životné zmeny

Prístup

Terapeutický smer, z ktorého čerpám sa nevenuje zmene človeka ako takého, ale skôr hľadaniu jeho osobnej cesty, na ktorej žije v súlade so sebou a so životom. Nepovažujem sa za tú, ktorá má právo hodnotiť, či je Vaša cesta správna, na to môžete hľadať svoje odpovede v procese, ktorým Vás budem rada sprevádzať.

Vzdelanie

 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia
 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pedagogická spôsobilosť na vyučovanie disciplín psychológie
 • Procesorientovaná psychoterapia
 • Vzdelávanie v programe Rodičia a rozvod
 • Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy
 • Dohovor o právach dieťaťa - e-learningový kurz
 • Ochrana detí pred násilím 1. - e-learningový kurz
 • Domáce a rodovo podmienené násilie 1. - e-learningový kurz
 • Primárna intervencia v prípade zistenia násilia páchaného na dieťati
 • Dlhodobé následky traumy, znižovanie dopadu traumy, terapeutické metódy a postupy
 • Deti ako obete domáceho násilia
 • Psychológia snov (pod vedením prof. Antona Heretika)
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.