Katarína Baboľová

Mám za sebou 4-ročnú prax ako psychologička a diagnostička v Autistickom centre Andreas. Aktuálne sa v rámci autizmu bližšie špecializujem na tému vzťahov a sexuality.

V rámci svojej praxe sa orientujem na prácu s deťmi na autistickom spektre predškolského veku, rovnako sa zameriavam aj na prácu s deťmi na základnej a strednej škole. V oblasti sexuality poskytujem konzultácie aj pre domovy sociálnych služieb.

Práca a stretávanie sa s ľuďmi na spektre ma s každým jedným človekom učí niečo nové. S klientmi tak v rámci našich stretnutí nehľadáme len cestu porozumenia bežným spoločenským konvenciám, emóciám, vzťahom. Spoločne sa snažíme vnášať ich vnútorný svet do spoločnosti.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  40€ / 50 min

Skúsenosti

5 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Katarína poskytuje sedenia len online.

Prístup

Pracujem najmä ako psychologička pre rodičov a deti s poruchou autistického spektra. Venujem sa poradenstvu v rámci nastavenia AAK (augmentatívna a alternatívna komunikácia), TEACCH programu, edukačno-behaviorálnej intervencii, oblasti vzťahov a sexuality. Pracujem s rodičmi aj s deťmi, v prípade potreby spolupracujem aj so školou.

Vzdelanie

 • 2012 - 2015, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • 2015 - 2017, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 2017 - 2018, Príprava na výkon práce v zdravotníctve
 • 2018 - 2018, Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
 • 2019 - 2019, Odborný seminár spojený s tréningom praktickej aplikácie testu SON-R, 2,5-7 v praxi
 • 2019 - 2020, Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • 2020, Potvrdenie o dosiahnutí požadovanej 80%-nej reliability v ADOS-2 (pozorovacia škála na diagnostiku autizmu, druhá verzia)
 • 2020, Osvedčenie o absolvovaní odborného semináru Ako rozpoznať autizmus - batoľatá, predškoláci a osoby s poruchami intelektu
 • 2021, Test kresby postavy
 • 2022, Krízová intervencia na školách
 • 2022, Sexualita u lidí s poruchou autistického spektra
 • 2022, Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 • 2022, Krízová intervencia na školách
 • 2022 - 2023, Konzultant*ka pre oblasť sexuality a vzťahov
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.