Katarína Slováková

Ako psychologička a koučka sa venujem športovej psychológii a tiež témam ako stres, práci so sebavedomím, zlyhaním, zvyšovaniu motivácie a prekonávaniu kríz. Pracujem s jednotlivcami, rodinami, tímami, trénermi aj rodičmi. Pri práci s klientami využívam pricípy a metódy systemického prístupu. Skoro vždy prichádzajú klienti s tým, že opisujú celú históriu problému. Časom však zistia, že sú vždy na tom istom mieste ako keď vyhľadali pomoc. Na riešenie orientovaný prístup zameriava pozornosť na to, čo chceme, na želanú budúcnosť, skúma užitočnosť zmeny pre klienta, pracuje s motiváciou k zmene, objavuje klientove zdroje. Tento prístup považuje klienta za experta na jeho vlastný život a terapeuta, kouča za experta na proces, ktorým pomôže klientovi k dosiahnutiu želanej zmeny.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    40€ / 50 min

Skúsenosti

18 rokov

Jazyky

slovenčina

Prístup

“Na to, aby ste otvorili zamknuté dvere, nepotrebujete podrobnú analýzu zámku, ale kľúč, ktorý do neho pasuje.” -- S. de Shazer Užitočná pomoc klientovi je podľa mňa tá, ktorá ho oslobodí od potreby ďalšej pomoci. Pri svojej práci vychádzam z predpokladu, že rozprávanie o problémoch vytvára problémy a naopak rozprávanie o riešeniach vytvára riešenia.

Vzdelanie

  • Prešovská univerzita v Prešove, odbor Psychológia
  • Komplexný dlhodobý Výcvik v systemickej psychoterapii, ISZ Košice
  • Ukončený koučovací kurz akreditovaný ICF, Brief Coach Training- Co/Man, 1. systemická spol. s.r.o
  • Koučovanie tímov
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.