Katarína Slováková

Ako psychologička pracujem na ambulancii klinickej psychológie a popritom sa venujem koučingu a poradenstvu primárne v oblasti športovej psychológie. Pracujem s témami ako stres, zvládanie tlaku, práca so sebavedomím, zlyhaním, zvyšovanie motivácie a prekonávanie kríz, s jednotlivcami, tímami, trénermi aj rodičmi, s profesionálnymi ako aj rekreačnými športovcami.

Pri práci s klientami ksebe poskytujem poradenstvo a koučing, kde využívam princípy a metódy systemického prístupu.

Skoro vždy prichádzajú klienti s tým, že opisujú celú históriu problému. Časom však zistia, že sú vždy na tom istom mieste ako keď vyhľadali pomoc. Na riešenie orientovaný prístup zameriava pozornosť na to, čo chceme, na želanú budúcnosť, skúma užitočnosť zmeny pre klienta, pracuje s motiváciou k zmene, objavuje klientove zdroje. Tento prístup považuje klienta za experta na jeho vlastný život a terapeuta, kouča za experta na proces, ktorým pomôže klientovi k dosiahnutiu želanej zmeny.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  40€ / 50 min

Skúsenosti

18 rokov

Jazyky

slovenčina

Prístup

“Na to, aby ste otvorili zamknuté dvere, nepotrebujete podrobnú analýzu zámku, ale kľúč, ktorý do neho pasuje.” -- S. de Shazer

Užitočná pomoc klientovi je podľa mňa tá, ktorá ho oslobodí od potreby ďalšej pomoci. Pri svojej práci vychádzam z predpokladu, že rozprávanie o problémoch vytvára problémy a naopak rozprávanie o riešeniach vytvára riešenia.

Vzdelanie

 • Prešovská univerzita v Prešove, odbor Psychológia

 • Príprava na výkon práce v zdravotníctve, SZU

 • Špecializačné štúdium klinickej psychológie, SZU- trvá

 • Komplexný dlhodobý Výcvik v systemickej psychoterapii, ISZ Košice

 • Ukončený koučovací výcvik akreditovaný ICF, Brief Coach Training- Co/Man, 1. systemická spol. s.r.o

 • Koučovanie tímov, Brief Coach Training- Co/Man, 1. systemická spol. s.r.o

 • a ďalšie ...

 • člen SKP

 • člen Slovenskej asociácie koučov

 • člen Slovenskej asociácie športovej psychológie

Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.