Lenka Jurčová

"Medzi podnetom a odpoveďou je priestor. V priesore je naša moc zvoliť si odpoveď. A v našej odpovedi tkvie náš rast, naša sloboda." Verím, že máme silu meniť naše zranenia na zdroje. Môžeme sa pokúsiť vnímať ich ako dary, pochopením svojej minulosti, jej prijatím a vytvorením nového a jedinečného. Som psychologičkou s praxou v poradenskej psychológii pre deti a dospelých a v oblasti ľudských zdrojov.

 • rozvoj rodičovských zručností
 • posilňovanie vzťahov medzi členmi rodiny, aj formou hravosti
 • ako nám hnev, či úzkosť môžu byť vo výchove užitočné
 • traumatické udalosti, spoločne pracujeme na znižovaní ich negatívneho dosahu
 • hľadanie vyváženosti medzi napĺňaním svojich potrieb a pocitom užitočnosti v práci
 • individuálne supervízie.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  65€ / 50 min

Skúsenosti

15 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Lenka poskytuje sedenia len online.

Prístup

Môžem, chcem a viem sú tri slová, ktoré nás sprevádzajú každým dňom. Môžem - urobme voľbu, nech sme kdekoľvek a s kýmkoľvek. Chcem – vnímajme túžbu, chyťme si krídla a vzlietnime. Viem – použime múdrosť, keď je treba. Keď to všetko pospájame, vznikne taký malý zázrak. Mám seba samého/samú seba. A preto sa môžem riadiť. Ja som Ja. A som O.K.

Vzdelanie

 • 1998: Zdravý životný štýl, komunikácia a riešenie konfliktov-Open Society Foundation Bratislava
 • 2002: Základné poradenské zručnosti, Vzdelávací inštitút Považská Bystrica
 • 2003: Tréning kľúčových kompetencií a poradenstvo pre nezamestnaných,K.A.B.A. Slovensko, Martin
 • 2008: Zručnosti vyjednávania, Quanticon, s.r.o., Bratislava
 • 2017 – 2019: Intenzívny rastový výcvik podľa modelu rodinnej terapie V. Satirovej, IVS Bratislava
 • 2019 – 2022: Odborné semináre podľa V. Satirovej, IVS Bratislava, témy: rodičia a deti, proces zmeny a straty, proces zvládania hnevu
 • 2017 – 2022: Diagnostické nástroje v poradenskej praxi, Neverbálne techniky pri práci s detským klientom, VUDPaP, Bratislava
 • 2019: Linka detskej dôvery Košice, Rovesnícka poradňa, sociálno-psychologický výcvik
 • 2019 - 2022: Krízová intervencia na školách (terapeutické karty), prírodné katastrofy, smrť, suicidum, IOR, s.r.o., Piešťany
 • 2020 -2022: Supervízia v pomáhajúcich profesiách, Coachingplus, o.z., Bratislava, výcvik
 • 2022 - 2024: Práca s rodinou a vzťahová väzba, Coachingplus, o.z., Bratislava, zážitkový výcvik
 • 09/2023 – 11/2023: Na vzťahoch záleží – vzdelávanie a prax citlivá voči traume, Kanadské inšpirácie, Archa, o.z., workshopy a panelové diskusie,
 • 2024: vzdelávanie v TIR, Traumatic Incident Reduction, inštitút TIR, Bratislava
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.