Lucia Dodeková

Povolanie psychologičky je pre mňa poslaním. Uvedomujem si akou neodmysliteľnou súčasťou môjho života sa psychológia stala. Veľkú časť svojho voľného času venujem vzdelávaniu - čítaniu, návšteve rôznych seminárov - nie preto lebo musím, ale pretože chcem. Baví a teší ma to a v neposlednom rade si tam viem aj oddýchnuť :) Rada hľadám a čerpám nové informácie a prístupy, ktoré môžem využiť vo vlastnej praxi. Vo svojej profesijnej kariére mám skúsenosti s prácou s klientmi s poruchami autistického spektra, s dospelou klientelou, s poradenstvom pre seniorov a v posledných 2 rokoch aj s prácou s deťmi a mladistvými. Som frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v analytickej psychológií a pracujem pod supervíziou.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    40€ / 50 min

  • Intenzívne:

    65€ / 80 min

Skúsenosti

7 rokov

Jazyky

slovenčina

Prístup

Vo svojom prístupe považujem za najdôležitejšie bezpečné a prijímajúce prostredie, ktoré nám pomáha v budovaní terapeutického vzťahu. Verím, že s pocitom istoty a prijatia sa objavuje dôvera - nielen tá v terapeuta, ale najmä dôvera klienta v neho samého a jeho vlastné schopnosti.

Vzdelanie

  • 2011-2013 - magisterské štúdium psychológie (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského)
  • od 2014 - trvá - psychoterapeutický výcvik v analytickej psychológií (Česká společnosť pro analytickou psychologii, Brno)
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.