Ľudmila Barnová

Po ukončení štúdia psychológie som sa v praxi venovala deťom a dospievajúcim klientom. Aktuálne pôsobím v zdravotníctve, vo svojej práci sa špecializujem na liečbu závislostí, ale aj na iné, špecifické duševné ťažkosti u dospelých klientov. Prácu vykonávam pod odbornou supervíziou. Od roku 2018 sa vzdelávam v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v analytickej psychológii, ktorý prebieha v Čechách. Som taktiež členkou Slovenskej Spoločnosti pre analytickú psychológiu. Sústavné vzdelávanie si dopĺňam o široké spektrum zamerania sa na terapeutickú, či diagnostickú prácu s klientmi - dospelí, deti, rodiny. Vnímam, že terapia mieri k celému človeku, je záležitosťou srdca a starostlivosti o dôvernú hlbinu - našu dušu.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    50€ / 50 min

Skúsenosti

7 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Ľudmila poskytuje sedenia len online.

Prístup

Starať sa o vlastnú dušu neznamená vždy sa zaoberať priamo problémami, ale riešiť ich nepriamo objavovaním svojho najhlbšieho ja, stávať sa ľudskejším, poznávať kým sme. A pretože celok je viac než iba súhrn častí, vo svojej práci s klientmi uplatňujem celostný prístup. Rešpekt, akceptáciu a dôveru považujem za nosné piliere k budovaniu spolupráce

Vzdelanie

  • 2017 Jednoodborová psychológia, magisterské štúdium, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • od 2020 - súčasnosť, Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  • od 2018 - súčasnosť, dlhodobý psychoterapeutický výcvik v analytickej psychológii, Česká společnost pro analytickou psychologii https://www.csap-cz.eu/
  • 2017 – 2018 Výcvik v relaxačno – symbolickej psychoterapii (100 hodín), Inštitút pre výcvik v relaxácii a symbolickej psychoterapii, Košice
  • 2022 – 2023 Výcvik v motivačných rozhovoroch, lektor PhDr. Jan Soukup, Predná Hora
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.