Martin Šutliak

Každý človek nosí vo svojom srdci jedinečný príbeh. Občas prídu nečakané situácie, rôzne výšky či pády ktoré nás postupne formujú. Niekedy sa stane, že ísť ďalej už nevládzeme a cesta sa na chvíľu stratí, alebo sa stane príliš strmá. V takomto prípade je dobré ak máme pri sebe niekoho kto nás vypočuje, pochopí, alebo pomôže nájsť stratenú stopu našej duše, ktorá tam niekde určite je. Požiadať o pomoc je niečo čo si vyžaduje dôveru nielen voči inému človeku, ale najmä voči sebe a svojim ukrytým schopnostiam. Vo svojej profesijnej kariére mám skúsenosti s prácou s klientmi s depresiou, úzkosťami, vyhorením či rôznymi formami závislosti. Spoločne sa na Vaše problémy môžeme vzájomne pozrieť v atmosfére dôvery, rešpektu a empatie.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    50€ / 50 min

Skúsenosti

9 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Martin poskytuje sedenia len online.

Prístup

Pri práci s klientom inklinujem k aktívnemu dynamickému prístupu so zreteľom na empatické porozumenie. Využívam najmä hlbinný psychodynamicky orientovaný prístup. Ako najdôležitejší je pre mňa dôverný priestor a vzájomný vzťah medzi terapeutom a klientom.

Vzdelanie

  • Magister v študijnom odbore jednoodborová psychológia - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2005 - 2010
  • Sociálno - psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí v rozsahu 150 výcvikových hodín - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (2011 - 2012)
  • Ukončený dvojročný zážitkový výcvik pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách s názovm "STAR výcvik podľa modelu Virgínie Satirovej - basic" v rozsahu 224 hodín výcviku Organizovaný Inštitútom Virgínie Satirovej v SR. (2015-2016)
  • Ukončený sebaskúsenostný dlhodobý výcvik pre vedenie problémových triednych kolektívov I. a II. v rozsahu 415 hodín sebaskúsnosti, 78 hodín supervízie a 10 hodín teórie - Národný Pedagogický inštitút Českej Republiky (2016 - 2021)
  • Diplom v špecializovanom odbore Klinická psychológia - Slovenská Zdravotnícka Univerzita (2022)
  • Frekventant Psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku, aktuálne ukončený 3 ročník zameraný na sebaskúsenosť
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.