Martin Takáč

Psychologické sedenia chápem ako príležitosť na stretnutie s človekom v jeho úprimnosti a autenticite. V akceptujúcej atmosfére bez predsudkov, pozorne načúvajúc, s úctou ku každej individualite. Ponorení v hlbokom rozhovore spolu zažívame, ako sa meníme vo vzťahu s druhými. Priestor na všetko, čo je dôležité, potrebné či chcené. Exkluzívny čas vyhradený človečine v jej najrozmanitejších podobách. Stretneme sa v ťažkom smútku, vo chvíli, keď sú sily na dne. V hneve, krivde, no i v odvahe presvitajúcej cez nánosy životných vĺn a v nádeji, že môže byť aj lepšie. A stáva sa, že aj v radosti. Skôr dobrodružstvo, ako pokojná plavba. Skôr povzbudenie, ako hladkanie. V bezpečnom prostredí, pripravený podoprieť a pomôcť.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    50€ / 50 min

Skúsenosti

12 rokov

Jazyky

slovenčinaEnglish

Adresa

Gajova 4, 81109 Bratislava

4. poschodie, vľavo na konci chodby

Prístup

Sedenia vediem pomocou metód kognitívno behaviorálnej terapie. Po vytvorení dobrého vzťahu s klientom hľadáme spoločne spôsoby, ako riešiť problémy, ako sa adaptovať na zmeny, ako sa naučiť novému správaniu, či odučiť nežiadúcemu. Mám dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi a dospievajúcimi, ponúkam preto aj konzultácie pre rodičov.

Vzdelanie

  • Psychológia, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (2011)
  • frekventant výcviku v kognitívno behaviorálnej terapii pod supervíziou – ABC inštitút, Liptovský Mikuláš
  • Prvá atestácia v študijnom odbore „psychológia“ – atestačná práca na tému „Skupinová práca s adolescentnými žiakmi s miernou duševnou zaostalosťou a agresívnymi prejavmi v správaní“
  • Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v základnej a materskej škole - FRANCESCO – regionálne autistické centrum, Vodárenská 3, Prešov
  • Odborní zamestnanci a edukácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením - Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava – regionálne pracovisko MPC Prešov, T. Ševčenka 11, Prešov
  • a iné...
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.