Martina Hašková

Hlavnou prioritou pri práci je pre mňa človečina - ľudský, rešpektujúci a láskavý prístup. Vzťah založený na vzájomnej dôvere v bezpečnom priestore je to, čo vnímam ako dôležitý základ pri pomoci, či sprevádzaní v akomkoľvek smere. Skúsenosti mám najmä zo školského prostredia s deťmi rôzneho veku, ale rovnako s rodinami, výchovnými otázkami, či partnerskými vzťahmi. Dlhodobo sa venujem aj pomoci v náročných životných situáciách. Som presvedčená, že každý z nás má v sebe potenciál žiť spokojný a naplnený život svojich snov a zaslúži si na svojej ceste podporu. Psychológia a jej štúdium je pre mňa celoživotný proces plný inšpirácie, v ktorom stále objavujem nové možnosti. Som otvorená rôznorodosti, či tabuizovaným témam.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  40€ / 50 min

 • Intenzívne:

  60€ / 80 min

Skúsenosti

4 roky

Jazyky

slovenčinačeština

Adresa

Martina poskytuje sedenia len online.

Prístup

Najbližší mi je prístup zameraný na človeka. Ku každému pristupujem s rešpektom k jeho príbehu a jeho individualite, vychádzam z vašich potrieb a požiadaviek. Nemám univerzálne rady, ani pravdy. Spoločne budeme krok po kroku smerovať k cieľu, ktorý si stanovíte. Sprevádzam s otvorenou mysľou a pomáham vidieť veci z rôznych náhľadov.

Vzdelanie

 • Univerzita Mateja Bela Mgr. v odbore Učiteľstvo psychológie a hudobného umenia 2009-2014
 • Univerzita Komenského Mgr. v odbore Psychológia 2011-2016
 • Kurz Muzikoterapia ako životná cesta o.z. Artea, 2013
 • Kurz Psychoterapia v odleskoch rehabilitácie o.z. Artea, 2014
 • Systemická terapia spojená s hudbou – Akreditace MŠMT v systému DVPP, 2016
 • LinkedIn pre personalistov, 2016
 • Respektovat a být respektován, lektori: Kopřiva, Kopřivová - akreditovaný program, 2017
 • Dvojročný výcvik v hudobno-dramatických terapiách –systemický prístup, Akreditace MŠMT v systému DVPP, 2016-2018
 • Základný kurz Bazálnej stimulácie, INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o., akreditovaný, 2018
 • Akreditované vzdelávanie v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve, IPčko.sk, 2021
 • Akreditované vzdelávanie v kompletnej krízovej intervencii, IPčko.sk, 2021
 • Semináre Intuitívnej pedagogiky, Waldorfskej pedagogiky, Montessori pedagogiky 2017-2022
 • Ďalšie webináre: Hrdinovia internetu - Digitálna bezpečnosť a občianstvo, Odhalenie rizikového správania, Aby dítě nebylo agresivní, „13. komnata rodičů: Emoční výbuchy“, a ďalšie...
 • Dlhodobý terapeutický výcvik zameraný na človeka - PCA Ister, od apríla 2024 http://pcaister.sk/index.php
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.