Natália Városiová

V oblasti psychologického poradenstva Natália pracuje už 9 rokov. Venovala sa témam ako psychológia nadania, kariérové poradenstvo, poradenstvo pre rodičov a terapia vzťahu rodič- dieťa. Taktiež sa venovala realizácii programu a víkendových pobytov pre rodiny s deťmi so špecifickými potrebami. Momentálne pôsobí v oblasti vzdelávania v kariérovom poradenstve pre pracovníkov v školskom systéme.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  40€ / 50 min

 • Sedenia:

  40€ / 50 min

Skúsenosti

10 rokov

Jazyky

slovenčina

Témy

 • Kariérne smerovanie
 • Osobný rozvoj
 • Rodičovské zručnosti
 • Terapia hrou
 • Well-being

Prístup

Vo svojej práci využíva na človeka orientovaný prístup (PCA), ktorý je založený na dôvere v potenciál a schopnosti každého človeka objaviť v sebe zdroje a nájsť vlastné riešenia, vrátane detí. S mladšími deťmi pracuje formou nedirektívnej terapie hrou, ktorá umožňuje deťom vyjadrovať svoje potreby, túžby, želania im prirodzeným spôsobom, prostredníctvom hry. Tieto princípy odovzdáva rodičom v tréningoch rodičovských zručností, keď sa rozhodnú pomôcť svojim deťom prekonať náročné obdobie, alebo im lepšie porozumieť. V kariérovom poradenstve využíva najmä zážitkové metódy inšpirované Thomasom Dienerom a procesorientovanou psychológiou.

Vzdelanie

 • Univerzita Komenského v Bratislave - psychológia
 • PCA výcvik - Brno (sebaskúsenostná časť)
 • Vzdelávanie v terapii hrou - Bratislava
 • Vzdelávanie vo filiálnej terapii - Bratislava
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.