Paulína Baranová

Už počas štúdia psychológie na vysokej škole som začala nachádzať zamilovanie v terapeutickej práci. Pri svojej práci vychádzam z presvedčenia, že každý človek disponuje všetkými odpoveďami a riešeniami svojich situácií, no vplyvom rôznych okolností je pre neho v danej životnej etape náročné sa k nim dostať. Vtedy má možnosť prísť do terapie, kde ho odborník môže v bezpečnom prostredí sprevádzať a pomáhať mu nájsť svoju cestu k lepšiemu žitiu. Pri práci používam metódy Existenciálnej analýzy a logoterapie, tento terapeutický smer ladí s mojimi hodnotami, vnímaním sveta a spôsobom premýšľania. Dlhodobé psychoterapeutické vzdelávanie EALT som úspešne končila v roku 2020, resp. momentálne pracujem s klientmi pod supervíziou.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    50€ / 50 min

Skúsenosti

6 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Zelený kríčok 1/C, 91701 Trnava

oproti autobusovým zastávkam, vedľa Lekáreň Farmácia

Prístup

Existenciálna analýza je fenomenologicko-osobnou psychoterapiou s cieľom pomôcť človeku k slobodnému prežívaniu, autenticite, byť sám sebou, zaujímaniu postojov, k zodpovednému zaobchádzaniu so sebou a so svetom, k životu s vnútorným súhlasom, žiť zmysluplný život, bytím viac na póle "chcem" a menej na póle "musím".

Vzdelanie

  • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia (2011-2016)
  • Existenciálna analýza a logoterapia (2015-2020)
  • Psychoterapeutická práca s traumou (2021)
  • Zamilovanosť, blízkosť, intimita - a problémy s nimi súvisiace
  • Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy
  • Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti
  • Osamelosť a jej podoby v psychoterapii
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.